KBT för barn och unga med astma

Astma är en kronisk sjukdom som drabbar ungefär 5 - 15 procent av alla svenska barn. Man har sett att astma kan vara förknippat med ökad ångest och oro, risken för ångest är fördubblad hos barn med astma jämfört med andra barn. Att samtidigt ha ångest och astma kan försämra astman och öka oron eftersom det kan vara svårt att skilja på astma och ångest.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är rekommenderad behandling för ångest hos barn, men få studier har undersökt effekten av KBT på barn med astma och ångest.

I det här projektet vill vi undersöka om internet-KBT för barn, ungdomar och deras föräldrar kan vara effektiv för att förbättra ångest vid astma, astmasymtom och livskvalitet. Forskarna bakom studien har tidigare utvecklat internet-KBT för vuxna med astma och oro med lovande resultat. För att anpassa och skräddarsy internet-KBT specifikt för pediatrisk astma-relaterad ångest kommer forskarna att undersöka centrala beteenden och reaktioner relaterade till astma och oro.

I en första delstudie vill vi därför intervjua barn och ungdomar (8-17 år) och deras föräldrar om hur det är att leva med astma som kanske oroar och hindrar i vardagen. Den samlade kunskap som intervjuerna ger kommer att ligga till grund för anpassningen av Internet-KBT för barn och ungdom med astma och oro.

Anmälan

Kontakta Marianne Bonnert om du är intresserad av att delta i studien. Telefon: 073-7482864
E-post: marianne.bonnert@ki.se

Mer information om studien

Har du frågor om studien?

Då kan du ta kontakt med Marianne Bonnert, ansvarig forskare (se kontaktuppgift nedan).

Kontaktperson och ansvarig för forskningsprojektet

Profile image

Marianne Bonnert

Leg psykolog, Med Dr. Telefon: 073-7482864

Övriga medverkande forskare

Profile image

Catarina Almqvist Malmros

Professor/Överläkare
Profile image

Tobias Lundgren

Adjungerad Adjunkt

Ulrika Ehrén

Leg. psykolog, doktorand. Föräldraledig.
+46852482746
MB
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2023-08-16