Utbildning på grund- och avancerad nivå vid CNS

Institutionen för klinisk neurovetenskap är en av KIs tyngsta utbildningsinstitutioner. Vi svarar för fyra av Karolinska Institutets utbildningsprogram, är därutöver ansvariga för delar av KIs läkarprogram och flera andra program, ger ett mindre antal fristående kurser och har KIs största utbud av uppdragsutbildningar.

Foto: "Unsplash"