Avdelningen för Imaging core-faciliteter

Inom avdelningen drivs forskningsinfrastrukturer för Imaging med syfte utveckla teknik och metoder för att stödja forskning, diagnostik och innovation. De ingående enheterna är; ARG – Autoradiography Core Facility, BMIC – Brain Molecular Imaging Center, MR-Centrum, NatMEG – National Facility for Magnetoencephalography and RCF-KI – Radiopharmacy Core Facility.

Samtliga enheter ingår i CIR - Centre for Imaging Research.


Avdelningschef

Professor Andrea Varrone

Telefon: 070-744 27 28

E-post: andrea.varrone@ki.se