Avdelningen för Imaging core-faciliteter

Avdelningens core-faciliteter gör det möjligt att utföra translationella multimodalitetsavbildningsstudier. Varje core-facilitet tillhandahåller infrastruktur, teknik och metod för att bedriva akademisk forskning på en internationellt konkurrenskraftig nivå. Tillsammans stöder core-faciliteterna utvecklingen av ny forskning och diagnostiska avbildningsverktyg, vilket främjar teknisk innovation inom biovetenskap.

Alla våra enheter, som presenteras nedan, ingår i CIR - Centre for Imaging Research

Våra enheter

Kommande händelser vid Avdelningen för Imaging core-faciliteter

Avdelningschef

Professor Andrea Varrone

Telefon: 070-744 27 28

E-post: andrea.varrone@ki.se