Ekonomienheten CNS

Vi hjälper till med forskargruppsbudget, bidrags- och uppdragsavtal, allmänna ekonomiska frågor rörande tex INDI, konton, bokningar etc samt reseräkningar, utlägg och fakturahantering.

Våra handläggare har olika ansvarsområden uppdelat på; Neuro, Centrum för psykiatriforskning, Psykologi, Försäkringsmedicin samt Ögon och Syn. 

Ärenden gällande reseräkningar, försökspersonsersättning, utlägg och fakturahantering hänvisas dock alltid till våra administratörer.

Exempel på frågor vi på ekonomiavdelningen kan hjälpa till med:

  • Elektronisk fakturahantering (EFH). Vilket bland annat innefattar utbildning i Agressowebb, granskning av fakturor, påminnelser, inkasso och allmänna frågor.
  • Försökspersonsersättningar, reseräkningar och utlägg. Granskning av underlag och allmänna frågor.
  • Reseportalen, ordna inloggning och behörighet.
  • Forskargruppsbudget, vi hjälper dig med budget, kalkylmallar och löpande uppföljning av din ekonomi.
  • Bidrags- och uppdragsavtal, vi hjälper dig med granskning av villkor samt bevakning av viktiga milstolpar (rapportering, rekvirering, fakturering).
  • Allmänna ekonomiska frågor. INDI, organisationsnummer, konton, ombokningar med mera.

För ekonomifrågor, vänligen kontakta oss via ekonomi@cns.ki.se eller besök oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 5.

Ansvarig för avdelningen

Joakim Airaxin leder CNS ekonomiavdelning och stödjer prefekt, administrativ chef samt avdelningscheferna i ekonomiska frågor. Joakim sitter även med i institutionens ledningsgrupp.

Joakim Airaxin

Ekonomichef

Reseräkningar, utlägg och fakturahantering

Vid frågor rörande reseräkningar, utlägg och fakturahantering kontakta:

Biljana Falk

Ekonomiadministratör

Isak Keisu

Ekonomiadministratör
0852483289

Ekonomihandläggare

Ekonomihandläggare - Försäkringsmedicin

Klicka på respektive forskargrupp för att komma till rätt person. 
För forskare som inte hör till någon grupp kontakta Shlear Diliwi shlear.diliwi@ki.se

Ann-Sofie Haglund

Ekonomihandläggare

Ida Andersson

Ekonomihandläggare

Caroline Bergkrantz

Ekonomihandläggare

Shlear Diliwi

Ekonomihandläggare

Gullan Rydén

Ekonomihandläggare

Lena Lundin

Ekonomihandläggare

Somaye Rezai

Ekonomihandläggare
Ann Hagerborn
2023-09-22