Ekonomienheten CNS

Vi hjälper till med forskargruppsbudget, bidrags- och uppdragsavtal, allmänna ekonomiska frågor rörande tex INDI, konton, bokningar etc samt reseräkningar, utlägg och fakturahantering.

Våra handläggare har olika ansvarsområden uppdelat på; Neuro, Centrum för psykiatriforskning, Psykologi, Försäkringsmedicin, Ögon och Syn samt Imaging core-faciliteter. 

Ärenden gällande reseräkningar, försökspersonsersättning, utlägg och fakturahantering hänvisas dock alltid till våra administratörer.

Exempel på frågor vi på ekonomiavdelningen kan hjälpa till med:

  • Elektronisk fakturahantering (EFH). Vilket bland annat innefattar utbildning i Agressowebb, granskning av fakturor, påminnelser, inkasso och allmänna frågor.
  • Försökspersonsersättningar, reseräkningar och utlägg. Granskning av underlag och allmänna frågor.
  • Reseportalen, ordna inloggning och behörighet.
  • Forskargruppsbudget, vi hjälper dig med budget, kalkylmallar och löpande uppföljning av din ekonomi.
  • Bidrags- och uppdragsavtal, vi hjälper dig med granskning av villkor samt bevakning av viktiga milstolpar (rapportering, rekvirering, fakturering).
  • Allmänna ekonomiska frågor. INDI, organisationsnummer, konton, ombokningar med mera.

För ekonomifrågor, vänligen kontakta oss via ekonomi@cns.ki.se eller besök oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 5.

Ansvarig för avdelningen

Joakim Airaxin leder CNS ekonomiavdelning och stödjer prefekt, administrativ chef samt avdelningscheferna i ekonomiska frågor. Joakim sitter även med i institutionens ledningsgrupp.

Profile image

Joakim Airaxin

Ekonomichef

Reseräkningar, utlägg och fakturahantering

Vid frågor rörande reseräkningar, utlägg och fakturahantering kontakta:

Profile image

Biljana Falk

Ekonomiadministratör
+46852482363
Profile image

Isak Keisu

Ekonomiadministratör
+46852483289

Ekonomihandläggare

Ekonomihandläggare - Försäkringsmedicin

Klicka på respektive forskargrupp för att komma till rätt person. 
För forskare som inte hör till någon grupp kontakta Shlear Diliwi shlear.diliwi@ki.se

Ekonomihandläggare - Psykologi

Klicka på respektive forskargrupp för att komma till rätt person. 
För forskare som inte hör till någon grupp kontakta Caroline Bergkrantz caroline.bergkrantz@ki.se

Profile image

Ann-Sofie Haglund

Ekonomihandläggare
Profile image

Caroline Bergkrantz

Ekonomihandläggare

Shlear Diliwi

Ekonomihandläggare

Gullan Rydén

Ekonomihandläggare
+46852483246
Profile image

Lena Lundin

Ekonomihandläggare
Profile image

Forouzan Masoumian

Ekonomihandläggare
JA
Innehållsgranskare:
Ann Hagerborn
2024-05-14