Miljö och hållbarhet på CNS

Som del av ett universitet har vi en central roll i arbetet med att motverka klimatförändringar genom undervisning och forskning, men vi behöver också bidra genom att minska påverkan från vår egen verksamhet.
Nedan kan du hitta tips på vad du kan göra i din vardag för att minska ditt klimatavtryck.

Vad kan vi som medarbetare göra?

Energi

Vi kan alla bidra med ett energimedvetet beteende och genom att till exempel välja energisnål utrusning vid inköp. 

 • aktivera utrustningens energisparfunktioner
 • stäng av datorer, belysning och annan utrustning som inte används
 • kopiera sparsamt och skriv ut dubbelsidigt
 • ha vetetariskt/ växtbaserat som norm vid matbeställningar på institutionen
 • källsortera i den mån det är möjligt
 • Begränsa användningen av engångsmaterial 


Tjänsteresor

Tänk på dessa fem punkter när du planerar ett möte, en konferens eller seminarium: 

 1. Behöver vi verkligen mötet/ seminariet?
 2. Om vi behöver det, kan det vara digitalt? 
 3. Om vi behöver resa, kan vi åka tåg?
 4. Om vi behöver flyga, försök boka direktflyg och uppgradera inte till business class. 
 5. När flyg är nödvändigt så kan klimatkompensation vara ett alternativ. Om kostnaden kan ses som en godkänd del av resekostnaden eller ej är i nuläget oklart men KI utreder detta.


Enligt KI:s resereglemente ska vi som arbetar på KI:

 • I första hand använda video- eller telefonkonferens för möten som annars skulle ha medfört tjänsteresor
 • Normalt företa inrikesresor med tåg framför flyg i största möjlig utsträckning. Inrikes resor med flyg ska särskilt motiveras för respektive resa. Kom ihåg att alltid boka din resa via vår upphandlade resebyrå
 • Välja miljötaxi
 • Hyra miljöbil
 • Nyttja pendelbussen mellan våra campusområden
 • Åka kollektivt
 • Välja hotell som är miljömärkta, miljöcertifierade eller som på annat sätt kan påvisa ett aktivt miljöarbete

Goda exempel på CNS

Vårt initiala mål på CNS är att sänka COutsläppen från tjänsteresor med mer än KI:s centrala mål som är på 5%.

Tove Wahlund, forskarstuderande på CPF, har organiserat en workshop om klimatförändringar och klimatpsykologi som resulterat i en handlingsplan för forskargruppens miljöarbete. Frågor som handlingsplanen lyfter är bl a – hur kan vi som forskargrupp vid CNS bidra till ny kunskap om hur klimatförändringar påverkar barn och ungdomars psykiska ohälsa? Vilka åtgärder kan vi vidta för att minska klimatutsläpp och ställa om till ett mer hållbart arbetsliv?

Toves klimatarbete har bl a inneburit att forskargruppen i sommar gemensamt tar tåget till Världskongressen för KBT i Berlin med inplanerade möten på vägen.

Shervin Shahnavaz, som nu har sin forskningsverksamhet på CNS deltog i september 2018 i två vetenskapliga konferenser i Ljubljana och Wien. För att minska sin och KI:s negativa miljöpåverkan valde han att ta tåg istället för flyg i sina tjänsteresor. För att utnyttja tiden använde han tågresorna för att skriva på en vetenskaplig artikel och förbereda sina presentationer. Väl på plats passade han på att nätverka, hålla ett seminarium på en systeravdelning för barn- och ungdomstandvård och göra studiebesök hos kollegor. Resorna till Ljubljana och Wien tog drygt två veckor totalt, varav cirka två dygn var resdagar. Läs mer om Shervins resa här

Se intervju i SVT med Tove och Shervin

Katarina Tengvall och Maria Needhamsen arrangerade ett webseminarium i september 2019 med Nobelpristagaren Prof Barry Marshall på CMM, Karolinska Institutet. Prof Barry Marshall föreläste från Perth, Australien via programvaran Zoom Webinar och sändes till huvudkanalen på CMM.

Seminariet / webinaret är en del av ett större initiativ för att minska koldioxidutsläpp från flygresor relaterade till akademin. Fjärrseminarier/ webbseminarier öppnar möjligheter för talare och publik att delta på distans, vilket förutom att hjälpa miljön också sparar tid, pengar och jetlag bland annat. Här hittar du en länk till introduktionen (ca 8 min). Kontakta gärna Katarina och Maria för frågor och “support” eller om du vill se hela Barry Marshalls presentation.

Katarina och Maria har också besökt KIBs personalmöte i Huddinge där Katarina berättade om hur de jobbat för att driva hållbarhetsfrågor på CNS och CMM och också starten av KI Klimatnätverk som nu har 47 medlemmar från hela KI. 

Om du har goda exempel på klimatvänliga resor/ möten eller andra åtgärder du har gjort för miljön, skicka då ett mail till Ann Hagerborn så publicerar vi det här.

Föreläsning om klimatförändring

Se professor Alasdair Skeltons föreläsning om klimatförändring från Institutionens Dag 2019: 

Ann Hagerborn
2024-06-03