CNS Administration

CNS administration är till för dig som är verksam vid Institutionen för klinisk neurovetenskap. Här har vi samlat stödfunktioner inom ekonomi, HR, IT, utbildning, CNS webb samt arkiv & registratur.

Kontaktuppgifter till administrationen

Post- och besöksadress:

Karolinska Institutet,  Institutionen för klinisk neurovetenskap,  Administrationen,  Tomtebodavägen 18A plan5,  171 77 Stockholm

Adress för paketleverans:

Karolinska Institutet,  Institutionen för klinisk neurovetenskap,  171 65 Solna

Telefonnummer: 08-524 800 00 (vx) Faxnummer: 08-524 830 49