CNS Ledning

Arbetet vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) leds av prefekt Mats J Olsson tillsammans med institutionens administrativa chef, Karin Wallin Blomberg och ledningsgruppen.

Medlemmar i CNS ledningsgrupp

Mats J Olsson

Prefekt

Karin Wallin Blomberg

Administrativ chef

Joakim Airaxin

Ekonomichef

Pia Enebrink

Avdelningschef Psykologi och ställföreträdande prefekt

Nitya Jayaram-Lindström

Avdelningschef CPF och ställföreträdande prefekt

Ellenor Mittendorfer-Rutz

Avdelningschef Försäkringsmedicin och ställföreträdande prefekt

Maja Jagodic

Avdelningschef Neuro och ställföreträdande prefekt

Rune Brautaset

Avdelningschef Ögon och syn och ställföreträdande prefekt

Ingrid Skelton Kockum

Studierektor forskarutbildning

Maria Nilsson

Grundutbildningsansvarig
Ann Hagerborn
2023-01-13