CNS Ledning

Arbetet vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) leds av prefekt Mats J Olsson tillsammans med institutionens administrativa chef, Karin Wallin Blomberg och ledningsgruppen.

Medlemmar i CNS ledningsgrupp

Mats J Olsson

Prefekt
08-524 824 64

Använd mats.j.olsson@ki.se vid begäran av signatur direkt i signatursystem/portaler som till exempel EduSign, DocuSign, Ethixs mm.

Profile image

Karin Wallin Blomberg

Administrativ Chef
Profile image

Joakim Airaxin

Ekonomichef
Profile image

Johan N. Lundström

Avdelningschef Psykologi och ställföreträdande prefekt
Profile image

Nitya Jayaram-Lindström

Avdelningschef CPF och ställföreträdande prefekt
Profile image

Ellenor Mittendorfer-Rutz

Avdelningschef Försäkringsmedicin och ställföreträdande prefekt
Profile image

Maja Jagodic

Avdelningschef Neuro och ställföreträdande prefekt
Profile image

Rune Brautaset

Avdelningschef Ögon och syn och ställföreträdande prefekt
Profile image

Ingrid Skelton Kockum

Studierektor forskarutbildning
Profile image

Maria Nilsson

Grundutbildningsansvarig
Ann Hagerborn
2024-03-01