CNS Ledning

Arbetet vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) leds av prefekt Mats J Olsson tillsammans med institutionens administrativa chef, Karin Wallin Blomberg och ledningsgruppen.

Medlemmar i CNS ledningsgrupp

Mats J Olsson

Prefekt

Karin Wallin Blomberg

Administrativ chef

Joakim Airaxin

Ekonomichef

Pia Enebrink

Avdelningschef Psykologi och ställföreträdande prefekt

Nitya Jayaram-Lindström

Avdelningschef CPF och ställföreträdande prefekt

Ellenor Mittendorfer-Rutz

Avdelningschef Försäkringsmedicin och ställföreträdande prefekt

Maja Jagodic

Avdelningschef Neuro och ställföreträdande prefekt

Rune Brautaset

Avdelningschef Ögon och syn och ställföreträdande prefekt

Ingrid Skelton Kockum

Studierektor forskarutbildning

Maria Nilsson

Grundutbildningsansvarig