KI som remissinstans

Karolinska Institutet besvarar remisser i form av betänkanden och skrivelser. Regeringen tillsätter i många frågor en utredning vars slutsatser och förslag presenteras i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU). Ett förslag kan också utarbetas inom ett departement och presenteras då vanligen som en rapport inom Departementsserien (Ds).

Innan regeringen tar ställning till ett utredningsförslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer och kommuner. Om flertalet remissinstanser är negativa kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan, eller att försöka finna andra lösningar än de utredningen föreslår.

Här nedan finns ett urval av remissvar från KI:

Remissvar 2024

Remissvar 2023

Remissvar 2022

Remissvar 2021

Remissvar 2020

Remissvar 2019

Tidigare remissvar

För tidigare remissvar, kontakta KIs registrator.

Telefon: 08-524 865 95

E-post:registrator@ki.se

RM
Innehållsgranskare:
Camilla Sjögren
2024-07-09