Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen skapar förutsättningar för KI att nå verksamhetsmålen inom forskning och utbildning genom att samordna och utveckla universitetets kommunikation.

Vårt uppdrag

Avdelningens uppdrag är att planera och genomföra strategiska och operativa kommunikationsinsatser med utgångspunkt i verksamhetens behov. Avdelningen tillhandahåller kanaler för effektiv kommunikation, vårdar det gemensamma varumärket, skildrar KI som universitet och stärker KI:s roll som samhällsaktör.

Kollage kommunikationsavdelningen

Kommunikationsstöd för medarbetare på KI

På sidan kommunikationsstöd har vi samlat varumärkesplattform, grafisk profil, mallar för presentationer och kommunikationsplaner, översättare, hur du som forskare kan få stöd i din kommunikation och mycket mer.

Saknar du något på sidan kontakta gärna Katarina BrdarskiJill Jönsson eller Madeleine Svärd Huss.

Tillhör du en institution kan du kontakta din lokala huvudredaktör för att få hjälp.

Har du frågor om utbildningskommunikation kan du vända dig till enheten för utbildningskommunikation, vägledning och alumnirelation Johanna Gasslander.

Enheten för digitala kommunikationskanaler

Enheten för digitala kommunikationskanaler samordnar och utvecklar alla de universitetsövergripande digitala kommunikationskanaler som KI förvaltar.

Vi koordinerar kanalövergripande strategier liksom riktlinjer och föreskrifter för digitala kommunikationskanaler. ​Här genomförs analys, utvärdering och uppföljning för KI:s digitala kommunikationskanaler.​ 

Vi ansvarar också för att förvalta och utveckla KI:s centrala webb, sociala medier, blogg och webbredaktörsorganisation. ​Här genomförs regelbundna användarundersökningar för att tillvarata målgruppernas behov. 

Vi ger användarstöd och utbildning till innehållansvariga och webbredaktörer.

Medarbetare och kontaktuppgifter i enheten för digitala kommunikationskanaler.

Enheten för kommunikationssamordning och varumärke

Enheten för kommunikationssamordning och varumärke ger råd och stöd inom planering och produktion av kommunikation till medarbetare och chefer inom KI.

  • Vi samordnar och utför kommunikationsaktiviteter kopplade till prioriterade projekt och frågor på universitetsövergripande nivå.
  • Vi erbjuder verktyg och metoder för planerad kommunikation och utbildar chefer och ledare, bland annat inom kommunikativt ledarskap.
  • Vi arbetar med att vårda och stärka KI:s varumärke och tillhandahåller stöd inom grafisk formgivning och profilering.
  • Inom kommunikationsområdet initierar, underhåller och utvecklar vi externa samarbeten i syfte att stärka dialogen med universitetets målgrupper.  

I enheten ingår KI:s kommunikatörspool som erbjuder ett verksamhetsnära kommunikationsstöd till institutioner, avdelningar och större projekt genom kommunikatörspoolens internkonsulter.

Medarbetare och kontaktuppgifter i enheten för kommunikationssamordning och varumärke.

Enheten för press och redaktionellt innehåll

Enheten för press och redaktionellt innehåll planerar och producerar redaktionellt innehåll och ger stöd i mediarelationer.​

  • Vi ger service till media genom att svara på frågor från journalister och genom att förmedla expertkontakter.​
  • Vi förmedlar nyheter och berättelser om KI:s forskning och utbildning och skildrar KI som universitet och samhällsaktör i KI:s övergripande kommunikationskanaler.​
  • Vi utvecklar nya format för redaktionellt innehåll.​
  • Vi ger stöd inom organisationen genom medie- och kommunikationsrådgivning och genom omvärldsbevakning.  

Medarbetare och kontaktuppgifter i enheten för press och redaktionellt innehåll.

Medarbetare och kontakt

Kommunikationsdirektör

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen

Besöksadress

Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, Nobels väg 6, plan 6 & 7, Stockholm, 171 77, Sweden

Postadress

Karolinska Institutet, Kommunikationsavdelningen, Stockholm, 171 77, Sweden