Enheten för digitala kommunikationskanaler

Enheten för digitala kommunikationskanaler samordnar och utvecklar alla de universitetsövergripande digitala kommunikationskanaler som KI förvaltar.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen

Andra personer med koppling till gruppen

  • Rudberg, Bodil