Helene Svanholm

Helene Svanholm

Kommunikatör
E-postadress: helene.svanholm@ki.se
Telefon: +46852486316
Besöksadress: Berzelius väg 3, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS UFS Utbildningskom Vägledning Alumnrelation, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag är kommunikatör på enheten UVA - Utbildningskommunikation,
    vägledning och alumnrelationer och arbetar med nationell studentrekrytering.
    Jag arbetar med våra rekryterande sidor på utbildning.ki.se, med digital
    annonsering, studentambassadörer/digitala ambassadörer med mera.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI