Katarina Brdarski

Enhetschef
Telefon: +46852486629
Mobile phone: +46702201674
Besöksadress: Nobels väg 6, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS KA Kommunikationssamordning och varumärke, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är enhetschef för enheten Samordning och varumärke vid Kommunikationsavdelningen. Kontakta mig om du har tankar och frågor om intern och extern kommunikation, kommunikativa organisationer, chefers kommunikation, KI:s varumärke och Kommunikatörspoolen.

  Vi på enheten Samordnad kommunikation och varumärke ger råd och stöd inom planering och produktion av kommunikation till medarbetare och chefer inom KI, Kommunikatörerna samordnar och utför kommunikationsaktiviteter kopplade till prioriterade projekt och frågor på universitetsövergripande nivå. Dessutom erbjuder verktyg och metoder för planerad kommunikation och utbildar chefer och ledare, bland annat inom kommunikativt ledarskap.

  Ansvaret att vårda och stärka KI:s varumärke och tillhandahåller stöd inom grafisk formgivning och profilering finns på KSV, Vi har medarbetare som initierar, underhåller och utvecklar vi externa samarbeten inom kommunikationsområdet, i syfte att stärka dialogen med universitetets målgrupper.

  I enheten ingår KI:s kommunikatörspool som erbjuder ett verksamhetsnära kommunikationsstöd till institutioner, avdelningar och större projekt genom kommunikatörspoolens internkonsulter.

  Jag har en magisterexamen i kommunikation från Lunds universitet (2002) och har även en språklärarutbildning från Uppsala universitet (1997). Jag har jobbat med kommunikationsfrågor både privat och statligt. Jag har bland annat jobbat i chefspositioner på Vetenskapsrådet, Södertörns högskola och Socialstyrelsen.  Kontakta mig gärna i frågor som rör varumärke, internkommunikation, Kommunikatörspoolen och extern samverkan.

Anställningar

 • Enhetschef, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-2024
 • Enhetschef, Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet, 2024-2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI