Enheten för kommunikationssamordning och varumärke

Enheten för kommunikationssamordning och varumärke ger råd och stöd inom planering och produktion av kommunikation till medarbetare och chefer inom KI.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen