Jenny Hermansson

Jenny Hermansson

Objektledare
Telefon: +46852486576
Mobiltelefon: +46705086576
Besöksadress: Nobels väg 6, 17165 Solna
Postadress: GVS Gemensamt verksamhetsstöd, GVS KA Digitala kommunikationskanaler, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är objektledare verksamhet för förvaltningsområdet övergripande webbkommunikation, alltså KI:s centrala webbplatser. Området innehåller systemen Drupal, intern söktjänst samt några stödsystem. I mitt arbete ingår att:

   

  • Utarbeta budget för området.
  • Samordna beställningar som rör utveckling av nya funktioner och gränssnitt.
  • Ta fram underlag för nya lösningar utifrån idéer och önskemål om förändringar/förbättringar.
  • Testa, verifiera samt godkänna leveranser av kravställd funktionalitet
  • Ansvara för de avtal KI har inom området

   Om du vill ha hjälp med något praktiskt kring din egen webbsida, vänd dig i första hand till huvudredaktören på din institution.

   Du kan alltid skicka alla typer av frågor om webb till webb@ki.se så slussar vi dig vidare.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI