KI som remissinstans

Karolinska Institutet besvarar remisser i form av betänkanden och skrivelser. Regeringen tillsätter i många frågor en utredning vars slutsatser och förslag presenteras i en rapport, ett betänkande, i regel i serien Statens Offentliga Utredningar (SOU). Ett förslag kan också utarbetas inom ett departement och presenteras då vanligen som en rapport inom Departementsserien (Ds).

Innan regeringen tar ställning till ett utredningsförslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer och kommuner. Om flertalet remissinstanser är negativa kan beslutet bli att inte gå vidare i frågan, eller att försöka finna andra lösningar än de utredningen föreslår.

Här nedan finns ett urval av remissvar från KI:

Remissvar 2020

Remissvar 2019

Remissvar 2018

Remissvar 2017

Remissvar 2016

Remissvar 2015

Remissvar 2014

 

Tidigare remissvar

 

För tidigare remissvar, kontakta registrator.

 

Telefon:08-524 865 95

Fax:08-31 11 01

E-post:registrator@ki.se

Adress:Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Besöksadress:Nobels väg 5, Solna

Öppettider:

Måndag-torsdag: 9.00-11.30 och 13.00-15.30
Fredag: 9.00-11.30 och 13.00-15.00