Forskarutbildningskommitté

Forskarutbildningskommittén (FoUK) vid institutionen leds av studierektor för forskarutbildningen. Kommittén sammanträder två till tre gånger per termin och den utgör institutionens antagningsnämnd.

Doctoral education committee NVS

Erik Sundström

Studierektor

Ulrica Nilsson

Biträdande studierektor

Heli Vänskä

Samordnare forskarutbildningen
08-524 868 32

Postadress

Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Utbildningskansliet D2, Alfred Nobels Allé 23, Box 23400, 141 83 Huddinge

Ledamöter

Sektionen för allmänmedicin och primärvård

Maria Flink, E-post: maria.flink@ki.se

Suppleant: Johan Ärnlöv, E-post: johan.arnlov@ki.se

Sektionen för Aging Research Center (ARC)

Weili Xu, E-post: weili.xu@ki.se

Suppleant: Neda Agahi, E-post: neda.agahi@ki.se

Suppleant: Grégoria Kalpouzos, E-post: gregoria.kalpouzos@ki.se

Sektionen för arbetsterapi

Susanne Guidetti, E-post: susanne.guidetti@ki.se

Suppleant: Camilla Malinowsky, E-post: camilla.malinowsky@ki.se

Suppleant: Staffan Josephsson, E-post: staffan.josephsson@ki.se

Sektionen för fysioterapi

Charlotte Ytterberg, E-post: charlotte.ytterberg@ki.se

Suppleant: Carina Boström, E-post:carina.bostrom@ki.se

Sektionen för klinisk geriatrik

Taher Darreh-Shori, E-post:taher.darreh‑shori@ki.se

Suppleant: Johan Lökk, E-post:johan.lokk@sll.se

Suppleant: Joana Pereira, Epost: joana.pereria@ki.se

Sektionen för neurogeriatrik

Sophia Schedin Weiss, E-post: sophia.schedin.weiss@ki.se

Suppleant: Silvia Maioli, E-post: silvia.maioli@ki.se

Sektionen för omvårdnad

Lena-Marie Petersson, E-post: lena-marie.petersson@ki.se

Suppleant: Albertine Ranheim, E-post: albertine.ranheim@ki.se

Suppleant: Anne-Marie Boström, E-post: anne-marie.boström@ki.se

Doktorandrepresentant

Giulia Lorenzon, E-post: giulia.lorenzon@ki.se

Suppleant: Mona-Lisa Malarte, E-post: mona-lisa.malarte@ki.se