Sophia Schedin Weiss

Sophia Schedin Weiss

Forskare | Docent
Telefon: +46852483507
Mobiltelefon: +46730462626
Besöksadress: BioClinicum, Akademiska Stråket 1, J9:20, 17164 Stockholm
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Neurogeriatrik Schedin Weiss, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Vi använder innovativa metoder för att belysa mekanismer bakom Alzheimers
  sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Vårt mål är att utveckla ny
  diagnostik och nya behandlingsstrategier.
  Jag är docent i medicinsk biokemi med intresse för de biokemiska och
  cellulära defekter som ligger bakom mänskliga neurologiska och
  åldersrelaterade sjukdomar. Jag började min forskarkarriär med att som
  doktorand undersöka hur biosyntes och transport av lipider påverkas i den
  neurologiska sjukdomen Niemann-Pick typ C.
  Jag har vidare studerat proteinbiokemi och molekylära interaktioner som är
  inblandade i reglering av trombos, där jag utvecklade min expertis inom
  proteolytiska kaskader, inklusive protein C-vägen och
  blodkoagulationskaskaden.
  De senaste tio åren av min karriär har jag ägnat mig åt att studera
  molekylära mekanismer bakom, och biomarkörer för, Alzheimers sjukdom.

Forskningsbeskrivning

 • Jag har stort intresse av att studera molekylära mekanismer bakom och hitta
  biomarkörer för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar.
  Jag har bland annat studerat nya molekylära interaktioner som är viktiga
  för att det amyloida prekursorproteinet ska spjälkas så att amyloid
  β-peptid (Aβ) bildas. Aβ är en molekyl som är giftig för nervceller och
  en orsakande faktor bakom Alzheimers sjukdom. Den är också huvudkomponenten
  i amyloida plack i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom. Ett av mina
  främsta intressen är att studera den subcellulära lokalisationen av det
  Aβ-producerande maskineriet
  i nervceller. För detta ändamål använder jag så kallad nanoskopi, ett
  slags mikroskop med super-hög upplösning, såsom STORM (stochastic optical
  reconstruction microscopy) och STED (stimulated emission depletion
  microscopy). Genom att använda dessa tekniker har vi i nanoskala fastställt
  var i nervsellens kontaktpunkter, så kallade synapser, Aβ och delar av det
  Aβ-producerande maskineriet finns.
  Jag har också ett stort intresse av att studera glykaners betydelse vid
  neurodegenerativa sjukdomar. Vi har i vår forskargrupp påvisat
  förändringar i mönstret av protein-länkade glykaner i ryggvätska och
  hjärna hos Alzheimerpatienter. Vi tror att en ökad förståelse för dessa
  förändringar är viktiga vid utvecklande av ny diagnostik och nya
  behandlingsstrategier.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Forskare, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

 • Docent, Neurovetenskap, Karolinska Institutet, 2024

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI