Lena-Marie Petersson

Lena-Marie Petersson

Lektor/Sjuksköterska
Telefon: +46852483795
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 4, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är sjuksköterska och disputerade 2003 med avhandlingen ”Group
  rehabilitation for cancer patients: effects, patient satisfaction,
  utilisation and prediction of rehabilitation need”. Inom ramen för ett
  större omvårdnads- och rehabiliteringsprojekt utvärderade jag en
  grupprehabiliteringsintervention.
  Jag arbetar som lektor och är inriktningssansvarig för
  specialistsjuksköterskeprogrammet onkologisk vård. Medlem av forskargruppen
  ICare .
  * 1981 Sjuksköterskeexamen, Kristianstad
  * 1986 Påbyggnadslinjen för sjuksköterskor medicinsk och
  kirurgisk sjukvård, Uppsala
  * 1987 Påbyggnadsutbildning i onkologisk omvårdnad, Stockholm
  * 1988 Vårdlärarexamen, Stockholm
  * 2003 Filosofie doktorsexamen i omvårdnadsforskning med
  samhällsvetenskaplig inriktning, Uppsala Universitet

Forskningsbeskrivning

 • Forskningsområdet har främst fokuserat på effekterna av stöd och
  rehabilitering för patienter som nyligen har diagnostiserats med cancer.
  Dessa projekt har genomförts som randomiserade, kontrollerade studier. Ett
  annat forskningsområde är återgång till arbete och livssituation efter
  bröstcancerbehandling. För närvarande ingår jag i forskargruppen ICare
  där bl.a. projektet ”Att leva bättre och längre med cancer: effekter av
  personcentrerad vård med stöd av mobil teknik”. I projektet pågår bl.a.
  utveckling av en intervention för uppföljning efter behandling för bröst-
  eller prostatacancer.
  Jag har också ett stort intresse för utveckling av patientrapporterade
  mått (patient reported outcome, PRO) och har bl.a. ingått i ett nationellt
  nätverk för detta.

Undervisning

 • Jag har erfarenhet av utbildning främst på avancerad nivå och erfarenhet
  av utveckling av bl.a. kursplaner. Har omfattande erfarenhet av handledning
  och examination på grund och avancerad nivå. Är kursansvarig och
  examinator för flera kurser.
  Ingår i flera pågående pedagogiska forsknings- och utvecklingsarbeten. Ett
  projekt ”Att lära sig hur patienter lär - en pedagogisk modell för
  studenter på avancerad nivå” syftar till att öka kunskapen om hur
  personal inom hälso- och sjukvården kan underlätta patienters lärande och
  delaktighet i den egna vården. Målet är att skapa en pedagogik modell som
  kan användas i utbildning av studenter och personal inom olika professioner.
  I ett annat projekt pågår utvärdering av ett web-baserat
  självrättningstest för fusk och plagiat.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI