Carina Boström

Carina Boström

Universitetslektor | Docent
E-postadress: carina.bostrom@ki.se
Telefon: +46852488827
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Obs! Den personliga profilen på engelska är mer kortfattad och uppdaterad.
  Jag är docent i rehabiliteringsmedicin och anställd som universitetslektor
  vid Karolinska Institutet samt är affilierad till Karolinska
  Universitetssjukhuset. Undervisar framförallt i forskningsmetodik på
  grundläggande och avancerad nivå. Har arbetat som lärare i många år, 10
  år på vårdlärarprogrammet vid Uppsala universitet och 16
  år på Karolinska Institutet. Jag har i konkurrens blivit invald
  som ledamot i Karolinska Institutets Pedagogiska akademi.
  Forskar inom rehabilitering och reumatologi. Jag är också /international
  supervisor /för en doktorand vid Medicinska Universitetet i
  Wien, Österrike. Därtill är jag mentor till en doktorand från
  Storbrittanien. Sedan 2016 har jag en post-doc involverad i ett av mina
  forskningsprojekt och jag har nyligen haft en post-doc i två
  månader från Hacettepe university, Ankara, Turkiet.
  Jag har varit huvudhandledare för:
  -en doktorand som disputerade i reumatologi, vid institutionen för medicin,
  KI, maj 2019.
  -en doktorand som disputerade i fysioterapi på KI 2017.
  Jag har därtill varit bihandledare till:
  en doktorand som disputerade 2014 i ämnet sjukgymnastik/fysioterapi (med
  inriktning reumatologi) vid Luleå Tekniska Universitet
  -en LIC-examen 2011 i samma ämne vid Luleå Tekniska Universitet.
  Därutöver har jag handlett många magisteruppsatser i
  sjukgymnastik/fysioterapi samt klinisk medicinsk vetenskap.
  Jag är ledamot av Forsknings- och utbildningskommittén vid inst NVS
  (antagning av doktorander). Vidare är jag ledamot av executive committe i
  den europeiska organisationen Foundation for Research in Rheumatology
  (FOREUM), www.foreum.org [1] och har tidigare varit ledamot i bl
  a standing committee for health professionals (HP) inom European League
  Against Rheumatism (EULAR). Jag har tillsammans med andra forskare erhållit
  flera forskningsanslag från EULAR/HP.
  Jag är vetenskaplig granskare (reviewer) för flera
  internationella vetenskapliga tidsskrifter sedan många år tillbaka.
  AKTUELLA HÄNDELSER
  Inst Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle/Sektionen för fysioterapi
  Jan 2017
  Carina Boström utvald till ledamot i executive committee för Foundations
  for Research in Rheumatology, FOREUM, som representant för
  hälsoprofessionerna inom EULAR.
  Sjukgymnastutbildning, Karolinska Institutet
  Specialistkompetens i sjukgymnastik inriktning reumatologi
  Vårdlärare, 60p, Uppsala universitet
  Disputerade år 2000 i ämnet rehabiliteringsmedicin vid institutionen för
  folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.
  Utöver min vårdlärarutbildning har jag läst universitetskurser i
  pedagogik (minst 10p), didaktik (20p) och psykologi (15p), Lärarhögskolan
  Stockholm, Uppsala universitet respektive Mitthögskolan. Därtill har jag
  gått flera högskolepedagogiska kurser på Karolinska Institutet,
  sammanlagt minst 12 veckor.
  [1] http://www.foreum.org

Forskningsbeskrivning

 • Rehabilitering vid reumatiska sjukdomar med fokus på inflammatoriska
  systemsjukdomar
  Min forskning i nuläget:
  -Studier gällande fysisk kapacitet, fysisk aktivitet och hälsorelaterad
  livskvalitet hos patienter med systemisk skleros, samband med lungfunktion
  och subtyp av sjukdom samt fysisk träning vid systemisk skleros.
  -Metodstudier gällande t ex patientrapporterade utfall/
  frågeformulär som mäter sinnesstämning och hantering av sjukdom vid
  systemisk skleros
  -Studier gällande fysisk aktivitet, träning och levnadsvanor vid systemisk
  lupus erythematosus
  Sedan 2019 är jag studiegruppsledare för the European League Against
  Rheumatism (EULAR) non-pharmacological treatment of autoimmune connective
  tissue diseases study group:
  https://www.eular.org/myUploadData/files/nonpharmacological_treatment_study_group_web_publication.pdf
  Jag gjorde min post doc på institutionen för medicin,
  Karolinska Institutet och samarbetar med olika forskare inom Karolinska
  Institutet samt ingår i professor Elisabet Svenungssons forskargrupp
  vid institutionen för medicin.
  Därtill samarbetar jag med forskare från andra delar av Sverige och med
  forskare från flera olika länder utanför Sverige.
  Jag har ca 40 vetenskapliga publikationer i vetenskapliga tidskrifter (alla
  finns inte indexerade i PubMed). En av mina studier har presenterats i
  Reumatikervärlden (Reumatikerförbundets tidsskrift) 2017, sidan 48-49:
  https://www.e-magin.se/latestpaper/q3rf0hgh/paper/1 [1]
  En annan studie presenterades i Dagens
  Medicin: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/15/studie-med-patientperspektiv-vid-sjogrens-syndrom/
  [2]
  [1] https://www.e-magin.se/latestpaper/q3rf0hgh/paper/1
  [2] https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/06/15/studie-med-patientperspektiv-vid-sjogrens-syndrom/

Undervisning

 • Jag har arbetat som leg sjukgymnast och chefsgymnast på reumatologenheten
  på Karolinska universitetssjukhuset Solna i ca 13 år. Jag är utbildad
  vårdlärare och har arbetat som lärarutbildare/universitetsadjunkt på
  vårdlärarutbildningen/programmet, Uppsala Universitet i 10 år.
  På Karolinska Institutet har jag arbetat sedan 2002, först som adjunkt och
  sedan 2005 som universitetslektor. Genom åren har jag undervisat i många
  olika ämnen på grundutbildningen till sjukgymnast/fysioterapeut. Min
  undervisning de senaste 10 åren har huvudsakligen varit
  inom forskningsmetodik på på grund- och avancerad nivå med fokus på
  masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap. Jag har även det senaste
  året undervisat på Forskarskolan i allmänmedicin, institutionen för
  Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.
  Jag har i konkurrens blivit invald som ledamot i Karolinska Institutets
  Pedagogiska akademi och har tidigare varit ledamot och vice ordförande i
  programnämnd 9.
  Jag har varit på 3 veckors lärarutbyte i Indien, Pravara university,
  hösten 2016.
  Jag har skrivit:
  -Bokkapitlet Systemisk lupus erythematosus, systemisk skleros och primärt
  Sjögrens syndrom i boken Fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom,
  Studentlitteratur, 2014.
  -Två kapitel i boken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och
  sjukdomsbehandling, FYSS 2017 (Läkartidningens förlag)
 • Fysisk träning
  vid myosit (senior författare) respektive Fysisk träning vid systemisk
  lupus erythematosus (förste-författare).
  -EULAR online school for health professionals, ansvarig för module Systemic
  sclerosis, 2019
  Jag har skrivit många forskningsbilagor rörande fysisk aktivitet och
  träning vid systemisk lupus erythematosus och systemisk skleros för
  Reumatikertidningen/ Reumatikervärlden. Därtill har jag skrivit flera
  populärvetenskapliga artiklar i BestPractice gällande olika uppdrag
  och forskningsprojekt jag varit involverad och delaktig i, senast,
  2016, om "EULAR-rekommendationer för patientutbildning vid inflammatorisk
  artrit".

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Universitetslektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2005-

Examina och utbildning

 • Docent, Rehabiliteringsmedicin, Karolinska Institutet, 2016
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI