NVS egna blanketter

NVS har två egna blanketter och dessa hittar du under fliken Documents.

Årlig uppföljning

För att det ska bli lättare att följa doktorandens progress har NVS en egen blankett för den årliga uppföljningen. Den används som komplement till eISP:n vid den årliga uppföljningen.

Ladda ner blanketten för årlig uppföljning, döp om den till Årlig uppföljning och år (till exempel Årlig uppföljning 2022), fyll i de uppgifter som efterfrågas och ladda upp den som bilaga under fliken 10. Documents.

Deltagande i seminarier

Blanketten används som underlag till blankett nr 16 Inrapportering av poänggivande moment. Kryssa i om ansökan avser journal clubs, forskningsseminarier eller workshops. En blankett per typ av aktivitet.

Blanketten godkänns av seminarieansvarig eller huvudhandledare. 

 

Documents

HV
Innehållsgranskare:
Heli Vänskä
2024-03-20