Forskarutbildningskommitté

Forskarutbildningskommittén (FoUK) vid institutionen leds av studierektor för forskarutbildningen. Kommittén sammanträder tre gånger per termin och den utgör institutionens antagningsnämnd.

Kontakt

Profile image

Erik Sundström

Studierektor
Profile image

Ulrica Nilsson

Biträdande studierektor
Profile image

Heli Vänskä

Samordnare forskarutbildning
+46852486832

Postadress

Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Utbildningskansliet D2, Alfred Nobels Allé 23, Box 23400, 141 83 Huddinge

Ledamöter

Avdelningen för allmänmedicin och primärvård

Caroline Wachtler E-post: caroline.wachtler@ki.se

Biträdande: Johan Ärnlöv  E-post: johan.arnlov@ki.se

Avdelningen för Aging Research Center (ARC)

Serhiy Dekhtyar E-post: serhiy.dekhtyar@ki.se

Biträdande: Neda Agahi E-post: neda.agahi@ki.se

Biträdande: Goran Papenberg E-post: goran.papenberg@ki.se

Avdelningen för arbetsterapi

Susanne Guidetti E-post: susanne.guidetti@ki.se

Biträdande: Camilla Malinowsky E-post: camilla.malinowsky@ki.se

Biträdande: Staffan Josephsson E-post: staffan.josephsson@ki.se

Avdelningen för fysioterapi

Charlotte Ytterberg E-post: charlotte.ytterberg@ki.se

Biträdande: Carina Boström E-post: carina.bostrom@ki.se

Avdelningen för klinisk geriatrik

Daniel Ferreira Padilla E-post: daniel.ferreira.padilla@ki.se 

Biträdande: Sara Garcia Ptacek E-post: sara.garcia-ptacek@ki.se

Biträdande: Taher Darreh-Shori E-post: taher.darreh‑shori@ki.se

Avdelningen för neurogeriatrik

Sophia Schedin Weiss E-post: sophia.schedin.weiss@ki.se

Biträdande: Silvia Maioli E-post: silvia.maioli@ki.se

Avdelningen för omvårdnad

Lena-Marie Petersson E-post: lena-marie.petersson@ki.se

Biträdande: Anna Jervaeus E-post: anna.jervaeus@ki.se

Biträdande: Anne-Marie Boström E-post: anne-marie.bostrom@ki.se

Doktorandrepresentant

Anna Rennie E-post: anna.rennie@ki.se

Biträdande: Charlotte Thurston E-post: charlotte.thurston@ki.se

 

HV
Innehållsgranskare:
Heli Vänskä
2024-05-30