Viktiga datum

FoUK inrättandemöten VT2023

Inrättandemöten VT2023
Granskningsmöte Sista dag för inlämning
Onsdag 8 februari Måndag 23 januari
Onsdag 22 mars Måndag 6 mars
Onsdag 26 april Måndag 10 april
Tisdag 23 maj Måndag 8 maj

Forskarutbildningskommitténs möten VT2023

Forskarutbildningskommitténs möten VT2023
Datum Tid Plats
Onsdag 1 februari Kl. 14 Zoom
Onsdag 31 maj Kl. 14 Lokal meddelas senare

NVS handledarträff VT2023

NVS handledarträff VT2023
Datum Tid Plats
Torsdag 27 april 15.00 Zoom

Doktorandträff VT2023

Doktorandträff VT2023
Datum Tid Plats
Onsdag 17 maj kl. 14.00 Lokal meddelas senare

För doktorander som antogs till forskarutbildningen ca. ett år tidigare.