Inför halvtid

Halvtidskontroll är obligatoriskt för varje doktorand som ska avlägga doktorsexamen och ska ske två år efter antagning eller när motsvarande två års forskarutbildning på heltid utförts.

För information om halvtid och anmälningsblankett, se KI's hemsida.

Anmälan

Anmälan om halvtid görs till samordnaren på forskarutbildningen.

Informera din webbansvarig

Skicka information om halvtidskontrollen till webbansvarig vid din avdelning för annonsering i KI kalendern. Om avdelningen saknar webbansvarig, kontakta istället kommunikatör vid NVS för annonsering. Du behöver informera om titel, datum och tid tillsammans med namn på handledarna och nämndmedlemmarna.

HV
Innehållsgranskare:
Heli Vänskä
2023-05-15