Charlotte Ytterberg

Charlotte Ytterberg

Lektor/Fysioterapeut | Docent
Telefon: +46852488882
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Ytterberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i hälso- och sjukvårdsforskning och har en förenad
  anställning som universitetslektor vid Karolinska Institutet och sjukgymnast
  med specialistkompetens vid Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är
  adjungerad professor vid Syddansk Universitet. Jag disputerade 2008 vid
  Karolinska Institutet och har därefter kombinerat forskning och utbildning.
  Jag är forskargruppsledare för forskargruppen Neuroepidemiologi och Hälso-
  och Sjukvårdsforskning 

 • och har ett nära samarbete med forskargruppen
  HELD.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning är tvärvetenskaplig och jag har flera pågående
  interdisciplinära samarbeten såväl nationellt inom olika regioner i
  Sverige som internationellt inom hög- låg- och medelinkomstländer såsom
  Danmark, USA och Uganda. Min forskning är kliniknära och i flera projekt
  arbetar jag med samskapande/co-design med patienter, närstående och hälso-
  och sjukvårdens aktörer i utveckling, utvärdering och implementering av
  komplexa interventioner. Jag bedriver forskning i samarbete med olika
  forskargrupper inom projekt som omfattar studier av konsekvenser av
  neurologisk sjukdom på hälsa, funktion, aktivitet och delaktighet i
  samhällslivet. Jag studerar hur patientens behov och problem fångas upp av
  sjukvården samt betydelsen av egenvård och personcentrerad rehabilitering.
  Jag studerar även individers behov av och tillfredsställelse med hälso-
  och sjukvårdsinsatser, samt deras utnyttjande av dessa insatser.

Undervisning

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Lektor/Fysioterapeut, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2018-

Examina och utbildning

 • Docent, Hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet, 2015
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI