Inrapportering av poänggivande moment

Denna sida riktar sig till dig som är doktorand vid NVS. Här kan du läsa om hur du fyller i blankett nr. 16 och vilket underlag du ska bifoga ansökan.

Skicka in din ansökan en gång per år eller när det är dags för dig att disputera. När på året du gör det spelar ingen roll.

Deltagande i olika aktiviteter

Blankett nr. 16 Deltagande i aktiviteter

Som underlag bifogar du NVS egen blankett Certificate of Participation och program om det finns något. Blanketten signeras av ansvarig seminarieledare eller huvudhandledare. Kryssa i vilken typ av aktivitet det gäller. En blankett per aktivitet.

Deltagande i ISP-seminarier, halvtidskontroller och disputationer ger inte poäng.

Momentet är obligatoriskt och du behöver minst 1,5 hp. Max antal poäng för den här delen är 6 hp.

Deltagande i en internationell kongress med egen presentation

Blankett nr. 16 Deltagande i kongress

En internationell kongress definieras genom att den är öppen för internationella deltagare (inte bara utländska talare) och varar i minst två dagar. Som underlag bifogar du bekräftelsemejl och din poster/oral presentation som du deltar med. Följande ska framgå av underlaget: Doktorandens namn, datum, namn på konferens och vilken typ av presentation blivit godkänd.

Momentet är obligatoriskt – du måste delta i minst en konferens med egen presentation (1,5 hp). Max antal poäng för den här delen är 3 hp om du började år 2018 eller efter; 4,5 hp om du började före 2018.

Forskningsvistelse vid annat universitet

Blankett nr. 16 Forskningsvistelse

Bifoga intyg skrivet av avdelningschef vid universitetet i fråga. Datum, vistelsens längd och doktorandens namn ska framgå.

Max antal poäng för den här delen är 6 hp.

Momentet är valfritt.

Undervisning inom det egna forskningsområdet

Blankett nr. 16 Undervisning

Bifoga intyg skrivet av huvudhandledaren eller forskningsgruppsledare. Datum, antalet timmar, typ av undervisning och doktorandens namn ska framgå.

I rutan ”Total hours teaching” fyller du i antalet timmar utan förberedelsetid. I samband med att studierektorn går igenom underlaget räknar hen in förberedelsetiden. Det totala antalet timmar för den här delen blir således 40 timmar för 20 timmars undervisning. Jämför den allmänna studieplanen.

Max poäng för den här delen är 4,5 hp om du började 2018 eller senare, 3 hp om du började före 2018.

Momentet är valfritt.

Möjligheterna till undervisning skiljer sig mycket mellan institutionens avdelningar. För mer information om vad just din avdelning erbjuder, kontakta avdelningsadministratören eller be din handledare om hjälp.

Kontakt

Mejla din ansökan till: doctoraleducation@nvs.ki.se

HV
Innehållsgranskare:
Heli Vänskä
2024-03-20