Doktorandrådet vid NVS

Doktorandrådet består av en representant från varje avdelning på NVS.

Vad är syftet med doktorandrådet och vad vill de? Läs mer under doktorandrådets engelska sida.

Vilka är vi?

NVS doktorandråd består av studentrepresentanter från varje avdelning vid NVS. Doktorandrådet har två huvudsakliga mål:

  • Att bevaka alla doktoranders intressen vid NVS genom att agera som en röst i möten och kommittéer på KI
  • Att erbjuda stöd till doktorander vid NVS som stöter på problem eller svårigheter under sin studietid. 

Utöver dessa är vi också engagerade i att arrangera aktiviteter och utveckla projekt som vi tror kan vara av intresse för oss alla, till exempel att ordna sociala aktiviteter eller reagera på information som tyder på behov av förbättringar.

Bevaka doktoranders intressen

För att vara en röst för doktoranderna och bevaka intresset för vår arbetsmiljö deltar vi i flera möten på NVS, såsom:

  • Institutionsrådet
  • Forskarutbildningskommitté (FoUK)
  • FoUK:s inrättandemöten
  • Doktorandsektionen (DSA)
  • Ettårsuppföljning

Stöd till doktorander

Första linjen gällande stöd för våra doktorander går via representanten på din avdelning. Representanten lyssnar och försöker vägleda dig i din situation genom att ordna åtgärder inom din avdelning. Ibland är dock andra strategier nödvändiga, och representanten kan vända sig till rådet för ytterligare vägledning. Det betyder naturligtvis inte att du inte kan vända dig direkt till doktorandrådet, men vi rekommenderar att du kontaktar din representant i första hand.

Utveckling av arbetsmiljön – exempel på vårt arbete

Inner Sustainability Week 

Förutom att delta i möten och stötta våra doktorander startar vi projekt inom olika områden för att utveckla vår arbetsmiljö ytterligare.

Innan pandemin bröt ut våren 2020 visste vi att arbetsmiljön för doktorander kunde vara stressig och att det alltid finns saker vi kan göra för att förbättra den ytterligare, både fysiskt, psykiskt och mentalt. I KI:s strategi 2030 betonas hållbarhet på flera plan, även om hållbarhet för doktorander inte alltid är så lätt. Här såg vi en potential att utveckla något som kunde lyfta fram kunskapen om psykisk hälsa, hur man hanterar stress eller hur man främjar emotionellt och andligt välbefinnande. När pandemin blev ett faktum i Sverige såg vi ett ännu större behov av dessa diskussioner. Därför startade vi en vecka för inre hållbarhet (”Inner sustainability week") där vi anordnade en hel vecka online med föreläsningar och aktiviteter för att belysa potentialen i våra inre världar gällande inspiration, mental, emotionell och andlig hälsa, insikter, fokus och problemlösning. ”Inner sustainability week” genomfördes även 2021 men hade ett uppehåll 2022 och 2023 på grund av organisatoriska faktorer.

På vår hemsida Inre hållbarhet hittar du mer information om veckans mål och flera lättillgängliga föreläsningar från evenemanget. Hör gärna av dig till oss om du har förslag på vad som ska ingå i den kommande Inner sustainability week. 

Stödinformationsdokument

Hösten 2021 fick vi information från den senaste examensenkäten (där doktorander som disputerat utvärderar sin tid som studenter) som pekade på ett behov av att undersöka hur studenter kan hitta och få stöd när de befinner sig i utmanande arbetssituationer eller har svårt att balansera arbete och fritid. Som en del av detta har vi tagit fram en folder om mental hälsa, Support information folder, med samlad information om vart man kan vända sig när man behöver hjälp och stöd. Informationen kan också vara bra att ha innan några problem uppstår för att veta vart man ska vända sig i förebyggande syfte. Du hittar foldern längre ner på denna sida.

Samarbete med doktorandombuden

Under 2022 fokuserade vi på att utveckla samarbetet med doktorandombuden. Ombuden är viktiga samarbetspartner när studerande upplever problem i samband med sin studieprocess. Som ett första steg anordnade rådet en workshop under hösten 2022 där doktorandombuden presenterade sig och diskuterade frågor som skulle kunna uppstå med deltagarna. Syftet var att koppla ihop studenter med doktorandombuden och få en personlig kontakt med dem. På så sätt hoppas rådet att det ska kännas lättare att nå ut till ombuden om det uppstår problem under din doktorandresa.

Påverka vårt arbete!

Om du har identifierat något i din eller vår arbetsmiljö som du skulle vilja förändra, om du vill ha fler sociala aktiviteter på campus eller om du har stött på några problem under din doktorandresa, tveka inte att kontakta oss!

Vi finns här för dig och du kan påverka vad vi gör.

Om du vill påverka ännu mer, kontakta din representant på avdelningen och hör om möjligheterna att gå med i rådet.

Representanter

Allmänmedicin och primärvård

Profile image

Jenny Nilsson

Doktorandrepresentant

Arbetsterapi

Profile image

Kajsa Söderhielm

Doktorandrepresentant

ARC (Aging Research Center)

Profile image

Sakura Sakakibara

Doktorandrepresentant

Fysioterapi

Profile image

Charlotte Thurston

Doktorandrepresentant

Klinisk geriatrik (syd)

Profile image

Anna Rennie

Doktorandrepresentant

Klinisk geriatrik (nord)

Profile image

Charlotte Sørensen

Doktorandrepresentant

Neurogeriatrik (syd)

Profile image

Isabel Runneberger

Doktorandrepresentant

Neurogeriatrik (nord)

Profile image

Vilma Alanko

Ordförande och doktorandrepresentant

Omvårdnad

Profile image

Linn Rönne-Petersen

Doktorandrepresentant

Förslag och synpunkter

Har du förslag eller synpunkter som du vill förmedla till doktorandrådet så kan du skicka ett e-post meddelande till rådets ordförande.

Dokument

Heli Vänskä
2024-03-27