Etik på KI

Etik är ett viktigt strategiskt område för KI och är aktuellt inom både utbildning och forskning. Här kan du läsa mer om vad vi gör och få tips och råd kring etiska frågor, regler och riktlinjer, litteratur samt utbildningar.

Värdefulla resurser

Länkar