Verksamhetsstödet vid LIME

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till våra stödfunktioner.

Administrativ chef

Profile image

Anna Westerberg

Administrativ Chef
+46852485988

Som administrativ chef har jag det övergripande ansvaret för den administrativa verksamheten och leder den centrala administrationens arbete - bestående av ekonomi- och HR-enhet samt övrig stödverksamhet.

Ekonomi

Frågor gällande ekonomi, utlägg och reseräkningar hör av dig till ekonomi@lime.ki.se

Profile image

Pia Persson

Ekonomiadministratör
+46852482387

Kontakta mig för frågor om reseräkningar, utläggsrapporter och leverantörsfakturor. Mitt postfack finns på plan 3 i Widerströmska huset i postrummet bredvid köket (GPH).

Profile image

Halil Jusufoglu

tjänstledig

Shumin Pan

Extern Konsult/Inhyrd Personal

Alan Farman

Controller

Jag arbetar med allmän redovisning, planering och budgetering, ekonomisk rapportering, kontroll och analys samt leverantörsskulder/fakturor.

Kontaktperson inom ekonomi för Medical Management Centrum, NASP samt Health Economics & Policy Centre. 

Forskarutbildning

För frågor om forskarutbildningen, hör av dig till:

Profile image

Ingrid Smedberg

Handläggare
+46852483789

Jag jobbar med doktorander och handledare i hela processen kring forskarutbildning från antagning till examen (licentiat eller doktorsexamen). För frågor kring forskarutbildningskurser på LIME - kontakta administratör angiven i kurskatalogen.

HR och personalfrågor

För frågor rörande HR-funktionen kontakta oss på hr@lime.ki.se

Profile image

Maria Herdland

HR-Ansvarig
+46852480105

Jag ger HR-stöd till chefer, hanterar anställningar, anknytningar och ersättning, arbetsrätt och samverkan.

Kontaktperson inom HR för Centrum för hälsoinformatik, Centrumbildning för hälso- och sjukvårdsetik och NASP.

Profile image
+46852483938

Jag ger HR-stöd till chefer, hanterar anställningar, anknytningar och ersättning, arbetsrätt och arbetsmiljö.

Kontaktperson inom HR för Lärande och Medical management centrum.

Kommunikation och webb

För frågor som rör kommunikation och webb är du välkommen att höra av dig till kommunikation@lime.ki.se
Varje centrum/enhet på LIME har egna lokala webbredaktörer.

Profile image

Marie Lind

Kommunikatör
+46852486074

Jag är bl a huvudredaktör för LIME:s externa webb, sammanställer och skickar LIME:s nyhetsbrev samt fungerar som strategiskt kommunikationsstöd för ledning, webbredaktörer och administration.

Lokaler, resor och taxi

För frågor om behov av kontorsyta samt möblering av kontorsrummen, köks- och kaffefrågor, städning, taxi, nycklar och vaktmästeri kontakta lokaler@lime.ki.se

Profile image

Annelie Jonsson

Administratör
+46852483777

Kontakta mig vid behov av kontorsyta samt möblering av kontorsrummen, köks- och kaffefrågor, städning, första-hjälpen-lådor, Taxi och resor i övrigt, nycklar samt passerkortsaktivering.

Profile image

Vasilis Hervatis

Universitetsadjunkt
+46852482278

Kontakta mig vid frågor gällande telefoni, om du behöver nycklar till kontorsrum samt för att bygga resenärsprofiler.

Utbildning

Översikt över utbildningsverksamhetens kontaktpersoner.

Prefektassistent

Profile image

Charlotte Rossland

Prefektassistent
+46852485973

Jag arbetar som stöd för prefektens, samordnar möten och frågor som rör LIME:s Ledningsgrupp, Chefsforum och Institutionsråd samt diverse andra institutionsgemensamma aktiviteter.

Post

Profile image

Bo Planstedt

Institutionstekniker/post
+46852483280

Jag hanterar in- och utgående post, bevakar LIME:s budtelefon och tar emot paket, aktiverar passerkort (läs mer: https://medarbetare.ki.se/passerkort) samt har hand om LIME:s datorförråd/lånedatorer.

Arkivering

Alla arkiveringsrelaterade frågor: arkivet@ki.se

Registratur

Om du vill begära ut allmänna handlingar eller har frågor om diarieföring, registratur, arkivering och forskningsdata: registrator.nord@ki.se

Forskningsdata

Stöd i hantering av forskningsdata, Research Data Office (RDO): rdo@ki.se