Centrum för hälso- och sjukvårdsetik

Centrum för hälso- och sjukvårdsetik (CHE) utgörs på LIME av grupperingar inom medicinsk etik, innovativ vård och medicin- och vetenskapshistoria samt hälsoekonomi.