Centrumbildning för hälso- och sjukvårdsetik

Etikenheten vid LIME på Karolinska Institutet samarbetar med filosofer på Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet inom Centrum för hälso- och sjukvårdsetik.

CHE:s verksamhetsområde är sjukvårdens och den biomedicinska forskningens etiska frågor. Detta innefattar de etiska problem som uppstår i olika professioners yrkesutövning inom hälso- och sjukvård samt etiska frågeställningar i utveckling, användning och testning av teknik och metoder för prevention, diagnostik och behandling. Verksamhetsområdet omfattar även grundläggande beslut från samhällets sida beträffande satsningar och prioriteringar inom hälso- och sjukvård.

CHE ägnar sig åt grundutbildning forskarutbildning, forskning, kunskapsuppbyggnad och information. Forskningen omfattar både tillämpade projekt och mer grundläggande projekt.

- Etiska frågor blir aktuella på flera nivåer inom både sjukvård och medicinsk forskning. Inom sjukvården kan det handla om allt från vårdbeslut för vissa patientkategorier till prioriteringar på övergripande nivå. Aktuella frågor är exempelvis nya applikationer av precisionsmedicin och vilken roll AI bör få inom hälso- och sjukvården i framtiden.

- Många forskningsetiska frågor är ständigt aktuella. Ett spår är att följa ny teknikutveckling. Ett annat är att fundera på hur man ska kunna förbättra forskningens förutsättningar och främja en god forskningskultur. Det säger Gert Helgesson, professor i medicinsk etik och chef för etikenheten vid LIME.

 

 

Kontakta Etikenheten

Personal vid Etikenheten

 

Annelie Jonsson
2024-04-25