Att leda i tider av ovisshet

En presentation i tre delar som handlar om vad det innebär att leda i tider av ovisshet. Presentationen vänder sig till chefer och ledare men även till studenter och personal inom vården.

På denna sida har vi sammanställt tre presentationer som ger dig större förståelse och verktyg att kunna leda i tider av ovisshet.

Charlotte Klinga och Teresa Söderhjelm, forskare och lärare vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik, står bakom materialet. De har i flera år jobbat tillsammans i utbildningen för chefer och ledare inom hälso- och sjukvård som ges av Medical Management Centrum (MMC).

Den första delen handlar om ledarskapsprinciper som kan vara till hjälp för chefer och ledare att behålla sin professionella roll när det stormar.

Del två handlar om vad som händer sen, och hur vi redan nu riggar för att tänka långsiktigt när hjärnan vill tänka kortsiktigt och där det dagliga arbetet kräver ständiga anpassningar och förändringar. Även i kris behöver en långsiktig hållbarhet och en lärande kultur säkras och utvecklas.

I del tre handlar det om hur man kan skapa en lärande kultur och trygghet även i team som förändras i sin sammansättning, så kallade instabila team.

Forskningen som presenteras i filmerna baseras på ett systematiskt tänkande.

Del 1 - Ledarskapsprinciper och beredskap att hantera ovisshet i vardagen

Del 2 - vardagen Open Hur tänka långsiktigt, när hjärnan vill tänka kortsiktigt?

Del 3 - Med fokus på lärande, utveckling och hållbarhet i tider av covid-19

TS
Innehållsgranskare:
2024-01-30