Avdelningen för Klinisk fysiologi

Vår forskning syftar till att öka kunskapen om orsakerna till nedsatt kroppslig funktion vid inaktivitet, åldrandet och olika sjukdomstillstånd.

Vi studerar inflytandet av faktorer såsom kön, kost och genetisk variation. Forskningen innefattar hel kropps perspektiv till molekylärnivå. Vi undervisar på följande program: arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker (inriktning fysiologi och laboratoriemedicin), läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor. Inom grundutbildningen ger vi kurser i anatomi och fysiologi, klinisk fysiologi, vetenskaplig metod. Vi ger fristående kurser samt uppdragsutbildning inom statistik, klinisk fysiologi samt fysisk aktivitet och kost. Våra lärare är disputerade eller i forskarutbildning och flera lärare har fått olika pedagogiska priser.

Läs mer om oss på vår engelska sida.

TG
Innehållsgranskare:
2023-12-12