Anna Strömberg

Anna Strömberg

Anknuten till Forskning
E-postadress: anna.stromberg@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, 14152 Huddinge
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klinisk Fysiologi Gustafsson, 141 52 Huddinge

Om mig

 • ST-läkare Klinisk Fysiologi Karolinska Sjukhuset

  Post Doc avdelningen för Klinisk Fysiologi

   

 • Läkarlegitimation januari 2022 efter AT på Karolinska Sjukhuset 

 • Läkarexamen januari 2019, Karolinska Institutet
  Civilingenjör i Bioteknologi, KTH, examen 2007

Forskningsbeskrivning

 • [pubmed:23861774].
  [pubmed:23680018].
  [pubmed:19131480].
  [pubmed:17463303].

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • T-celler, träning och canceröverlevnad – fi nns det en koppling
  Svenska Läkaresällskapet
  30 June 2023 - 30 June 2025
 • Svenska Läkaresällskapets forskarmånader
  Svenska Läkaresällskapet
  2 January 2022 - 31 August 2022

Anställningar

 • ST-läkare klinisk fysiologi, Karolinska University Hospital, 2022-
 • Anknuten till Forskning, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2022-2025

Examina och utbildning

 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2019
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2017
 • Civilingenjör, Bioteknologi, Royal Institute of Technology, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI