Maria Westerståhl

Maria Westerståhl

Lektor | Docent
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, 14152 Huddinge
Postadress: H5 Laboratoriemedicin, H5 Klinisk Fysiologi Gustafsson, 141 52 Huddinge

Om mig

 • Jag är nutritionist, är docent i fysiologi och är anställd som lektor på
  institutionen för laboratoriemedicin. Jag är biträdande avdelningschef på
  avdelningen för klinisk fysiologi och är ledamot UN Labmed och i KI:s
  pedagogiska akademi.
  Ledamot i Karolinska institutets pedagogiska akademi sedan 2011
  Grundutbildning: Nutritionist
  Docent i Fysiologi

Forskningsbeskrivning

 • Jag är intresserad av hur fysisk kapacitet och livsstil förändras under
  livet samt hur fysisk kapacitet är relaterat till struktur och funktion på
  helkropps-, vävnads- och cellnivå.. I ett samarbete med Umeå universitet
  driver vi en longitudinell studie som startade 1974 med drygt 400 st
  16-åringar: "Swedish Physical Activity and Fitness Cohort Study with
  participants born in 1958 (SPAF-1958). Vid den senaste uppföljningen var
  deltagarna 63 år.
  https://ki.se/labmed/forskningsstudie-fysisk-kapacitet-och-halsa
  Jag har medverkat i studier som drivs av enheten för pediatrik, CLINTEC där
  hälsa hos barn och ungdomar med fetma studeras.

Undervisning

 • Jag är kursansvarig och examinator på kurser i anatomi och fysiologi på
  arbetsterapi- och biomedicinska analytikerprogrammet. Jag undervisar på
  flertalet kurser i fysiologi, är examinator för examensarbeten på
  BMA-programmet och handleder även examensarbeten. Jag medverkar som
  facilitator på en av KI:s pedagogiska kurser.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

 • Förändringar i muskelstyrka under åldrandet–kunskap som kan leda till ett fysiskt aktivt liv
  centrum för idrottsforskning
  1 January 2024 - 31 December 2023
 • En longitudinell ansats för att karakterisera förlust av muskelmassa och funktion hos åldrande människor - betydelsen av perifer nervintegritet - del 2
  Vetenskapsrådet
  1 January 2024 - 31 December 2023
 • Förändringar i muskelstyrka under åldrandet–kunskap som kan leda till ett fysiskt aktivt liv
  Centrum för idrottsforskning
  1 January 2023 - 31 December 2023
 • Varför tappar individer olika mängd muskelmassa under åldrandet? En studie som kan leda till ökad självständighet och delaktighet i vardagen
  Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne
  1 January 2022 - 31 December 2022
 • Varför tappar individer olika mängd muskelmassa under åldrandet? En studie som kan leda till ökad självständighet och delaktighet i vardagen
  Stiftelsen Tornspiran
  31 March 2020 - 31 December 2022
 • Resebidrag: 17th European Congress on Obesity | May 6-9 2009, Amsterdam, The Netherlands
  Swedish Research Council for Health Working Life and Welfare
  1 April 2009 - 31 May 2009

Anställningar

 • Lektor, Laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2011-

Examina och utbildning

 • Docent, Fysiologi, Karolinska Institutet, 2020
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI