Hög grad av fysisk aktivitet minskar risken för LADA och typ 2-diabetes

Att motionera i 30 minuter tre gånger per vecka är förknippat med 40% minskad risk för Latent autoimmune diabetes in adults (LADA), men endast hos individer som inte har en hög genetisk risk att utveckla diabetes. En hög grad av fysisk aktivitet är även förknippad med en 50% minskad risk för typ 2-diabetes, oavsett genetisk disposition. Dessa resultat publicerades nyligen i The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism och är baserade på data från ESTRID-studien och den norska HUNT-studien.

Foto: Daniel Reche

Tidigare forskning visar att en hög grad av fysisk aktivitet minskar risken för typ 2-diabetes. Denna studie undersökte om risken för LADA också kan minskas genom motion. Eftersom man vet att gener spelar en roll i utvecklingen av diabetes delades deltagarna upp i grupper baserat på om de hade en hög eller låg genetisk risk för LADA. Studien undersökte 621 individer med LADA, 3596 individer med typ 2-diabetes och ett ännu större antal personer utan diabetes.

Analyserna visade att individer som är fysiskt aktiva är mindre benägna att utveckla LADA, men en sådan positiv effekt tycktes inte gälla för dem med hög genetisk risk. För typ 2-diabetes var hög grad av fysisk aktivitet associerad med en 50% minskad risk, oavsett genetisk disposition. Sambandet mellan fysisk aktivitet och diabetes kunde inte förklaras av det faktum att personer som motionerar tenderar att vara smalare än de som inte gör det, vilket antyder att andra mekanismer antagligen också påverkar. Detta stämmer överens med tidigare forskning som indikerar att fysisk aktivitet kan öka insulinkänsligheten.

”Resultaten är viktiga eftersom de antyder att man kan minska risken för både typ 2-diabetes och LADA genom att vara fysiskt aktiv, även om fysisk aktivitet kanske inte räcker för att förebygga LADA hos de som har stark genetisk disposition”

Rebecka Hjort, forskare vid Karolinska Institutet .

Tidigare resultat baserade på ESTRID-studien visar att övervikt och fetma är förknippade med ökad risk för LADA.

”Vi vet att vara aktiv och hålla en hälsosam vikt medför ett antal viktiga fördelar för hälsan. Våra resultat tyder på att den långa listan över tillstånd som – åtminstone delvis – kan förebyggas genom en hälsosam livsstil, också inkluderar autoimmun diabetes som bryter ut i vuxen ålder."

Rebecka Hjort

Forskningen är ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet, Lund, Uppsala och Helsingfors universitet och Norska teknisk-naturvetenskapliga universitet. Läs hela artikeln här:

Physical activity, genetic susceptibility and the risk of latent autoimmune diabetes in adults and type 2 diabetes.

TL
Innehållsgranskare:
Miranda Beck
2023-10-13