Enheten för utbildning

Enheten för utbildning ansvarar för ledning, koordinering och administration av IMM:s utbildningar.

IMM utbildar studenter, doktorander och yrkesverksamma inom toxikologi, arbete och hälsa, epidemiologi, registerbaserad forskning, global och jämlik vård och hälsa, biostatistik, samt hälsopromotion.  

Enhetschef

Johanna Zilliacus

Grundutbildningsansvarig

Medarbetare

Johanna Bergman

Utbildningsnämndshandläggare, Utbildningsadministratör

Kamilla Sagrelius

Utbildningsadministratör

Katarina Niinisaari Ribba

Programhandläggare, Studievägledare och Utbildningsadministratör

Åsa Lycke

Programhandläggare, Studievägledare och Utbildningsadministratör
08-524 874 94

Programansvariga och studierektorer

Annika Hanberg

Programdirektor Masterprogrammet i Toxikologi

Kristian Dreij

Studierektor Masterprogrammet i Toxikologi

Anna Beronius

Studierektor Masterprogrammet i Toxikologi

Jenny Selander

Programdirektor Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa

Emma Brulin

Biträdande programdirektor Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa
0730526602

Lena Palmberg

Studierektor Forskarutbildning

Lydia Kwak

Biträdande Studierektor Forskarutbildning
08-524 833 23

Anita Berglund

Ordförande forskarutbildningsprogrammet i epidemiologi, Research school director and Chair national steering group, Swedish Interdisciplinary Graduate School in register-based research (SINGS)

Kursansvariga lärare Masterprogrammet i Toxikologi

Anna Beronius

Senior forskningsspecialist

Anda Gliga

Forskningsspecialist

Emma Vincent

Senior forskare

Hanna Karlsson

Senior forskare

Kristian Dreij

Senior forskare

Kursansvariga lärare Magisterprogrammet i Arbete och Hälsa

Annika Lindahl Norberg

Anknuten till Forskning

Daniel Falkstedt

Senior forskare

Emma Brulin

Biträdande lektor
0730526602

Jenny Selander

Senior forskare

Mattias Sjöström

Adjungerad adjunkt

Mikael Forsman

Senior forskare

Kursansvariga lärare Läkarprogrammet

Lena Hillert

Anknuten till Forskning

Kursansvariga lärare Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Karin Modig

Lektor
08-524 801 53

Kursansvariga lärare Kandidat- och masterprogrammet i biomedicin

Matteo Bottai

Professor

Kursansvariga lärare Forskarutbildningsprogrammet i epidemiologi

Anita Berglund

Ordförande forskarutbildningsprogrammet i epidemiologi

Anthony Matthews

Biträdande lektor

Karin Modig

Lektor
08-524 801 53

Matteo Bottai

Professor

Kursansvariga lärare Övriga forskarutbildningskurser

Anna Beronius

Senior forskningsspecialist

Lydia Kwak

Lektor
08-524 833 23

Penny Nymark

Forskningsspecialist

Mathilde Cheray

Anknuten till Forskning
JZ
Innehållsgranskare:
2023-05-17