Magnus Olsson

Magnus Olsson

Adjunkt | Docent
E-postadress: magnus.olsson@ki.se
Besöksadress: Enheten för radiografi, Alfred Nobels Allé 10, 14152 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiografi, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Magnus Olsson erhöll sin doktorsexamen i molekylär cellbiologi från Prof. Peter Ekbloms laboratorium vid Lunds universitet 2003. 2004 blev han post doktor i Prof. Zhivotovskys laboratorium vid Karolinska Institutet. Från 2008 till 2023 arbetade han som Senior Research Specialist på Institutet för miljömedicin (IMM) och bedrev forskning inom områdena programmerad celldöd och redoxbiologi. Magnus blev docent i toxikologi vid KI 2017.

Forskningsbeskrivning

    • Kartläggning av faktorer som utsöndras under förloppet programmerad celldöd (PCD).
    • Sambandet mellan fettsyrametabolism och neurondifferentiering, särskilt med avseende på den blockeringen i cellspecialisering som kan resultera i neuroblastom.

Undervisning

  • Kursansvarig på masterprogrammet i toxikologi, kandidatprogrammet i biomedicin och röntgenprogrammet. För närvarande bihandledare för en doktorand. Tidigare huvudhandledare för två doktorander och bihandledare för två doktorander. 

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

  • Adjunkt, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

  • Docent, Toxikologi, Karolinska Institutet, 2017

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI