Olena Gruzieva

Olena Gruzieva

Senior Forskare | Docent
E-postadress: olena.gruzieva@ki.se
Telefon: +46852480022
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Miljömedicinsk epidemiologi Gruzieva, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

  • Jag är docent i epidemiologi och forskargruppsledare vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Min forskning har främst fokuserat på betydelsen av luftföroreningar för utvecklingen av astma och allergi hos barn och ungdomar. Mycket av mitt arbete bygger på den pågående svenska födelsekohorten BAMSE, som har ett starkt fokus på epidemiologi, miljöexponeringar och genetik (BAMSE Projektet | Karolinska Institutet (ki.se), EMIL (Välkommen till EMIL | Karolinska Institutet (ki.se), samt internationellt samamrbete. Aktuella projekt omfattar storskaliga studier av biomarkörer, speciellt epigenetiska och inflammatoriska, och interaktioner med olika miljöfaktorer (t.ex. trafikrelaterade luftföroreningar, buller, grönska) i relation till lung- och kardiometabola sjukdomar.

    Vänligen gå in på den engelska websidan för ytterligare information om min forskning http://ki.se/en/people/olegru [1]

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Senior Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2023-

Examina och utbildning

  • Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet, 2021
  • Medicine Doktorsexamen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI