Jenny Selander

Jenny Selander

Senior Forskare | Docent
E-postadress: jenny.selander@ki.se
Telefon: +46852480029
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Selander, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i arbets- och miljömedicin, forskargruppsledare och
  enhetschef för den Arbetsmedicinska enheten, Institutet för Miljömedicin,
  Karolinska Institutet. Jag är även programdirektor för Magisterprogrammet
  i Arbete och hälsa, KI.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning fokuserar på hur olika exponeringar i arbets- och
  boendemiljön samverkar för utveckling av sjukdom. Men jag har även ett
  särskilt fokus på buller, luftföroreningar, vibrationer och kemikalier i
  arbets- och boendemiljön och dess koppling till hälsa. Som utfall är
  fosterpåverkan, hjärt-kärlsjukdom och cancer i fokus.
  Jag har som huvudhandledare handlett tre doktorander till disputation och är
  nu handledare till ett flertal doktorander och post docs.
  Utöver detta samarbetar jag med berörda myndigheter för att kunna hjälpa
  till med riskbedömning, främst inom bullerområdet.
  *Pågående Projekt:*
  EU - Horizon2020 - Exposome - Equallife-project, WP7-leader
  EU - Horizon 2020 - Intercambio-project, WP2-leader.
  EU - Horizon 2020 - Exposome - EPHOR-project, medverkar i WP2 och WP5
  *Nordiska:*
  NOCCA: Yrke samt yrkessexponering och cancer
  Nordforsk: Nordsound - Joint effects of traffic and occupational noise on
  health -/ avslutas 2023/.
  *Nationella:*
  FORTE: Yrkesexponering under graviditet och neuropsykiatriska diagnoser hos
  barn. 2023-2025
  AFA: Hjärt- och kärlsjukdom i arbetsför ålder – ett helhetsgrepp för
  att klarlägga betydelsen av fysisk och kemisk arbetsmiljö./ avslutas
  2023/.
  FORTE - Programstöd - A sustainable working life, WP-leader WP1, /avslutas
  2023/.

Undervisning

 • Jag är programdirektor för magisterprogrammet i arbete och hälsa vid
  Karolinska Instiutet. Jag är kursledare för Arbetsliv och hälsa inom samma
  program. Jag undervisar inom Epidemiologi, grundläggande biostatistik och
  Arbets- och miljömedicin. Jag är medförfattare till läroboken Arbets- och
  miljömedicin, Studentlitteratur. Jag har även utvecklat undervisningsfilmer
  samt digitalt lärande via webb-baserade kurser.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Senior Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2021-

Examina och utbildning

 • Docent, Arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet, 2020
 • Medicine Doktorsexamen, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI