Emma Wincent

Emma Wincent

Senior Forskare | Docent
E-postadress: emma.wincent@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Systemtoxikologi Vincent, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Emma Wincent är forskare inom molekylär toxikologi vid Karolinska Institutet (KI), Institutet för miljömedicin, enheten för systemtoxikologi.
    Hon tog sin M.Sc. examen i Toxikologi 2002 vid KI och en doktorsexamen i Toxikologi 2009 vid Stockholms universitet. 2009 påbörjade hon en Post Doc tjänst i miljömedicin i professor Agneta Rannugs grupp vid KI, och rekryterades 2015 till "Swedish Toxicology Sciences Research Center" (SWETOX) för att leda en forskningsgren inom toxikokinetik. Hon återvände till KI, till Institutet för Miljömedicin (IMM), 2018/2019 och har sedan dess
    bedrivit sin forskning där inom områden relaterade till toxikokinetik och molekylär toxikologi. Emma är också kursledare och frekvent lärare vid det globala Magisterprogrammet i Toxikologi vid Karolinska Institutet.

    */Ytterligare beskrivning av Dr. Wincents forskningsprofil finns på den engelska sidan./*

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Senior Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

  • Docent, Toxikologi, Karolinska Institutet, 2021
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2005

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI