Theo Bodin

Theo Bodin

Biträdande Lektor | Docent
E-postadress: theo.bodin@ki.se
Telefon: +46852487202
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Bodin, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Docent och Specialistläkare i Arbets- och Miljömedicin
  Leder forskargruppen The New World of Work
  Verksamhetschef för Centrum för Arbets- och miljömedicin, Region Stockholm


  Medicine Doktor 2014, Lunds Universitet
  Läkarexamen 2010, Linköpings Universitet

Forskningsbeskrivning

 • Min huvudsakliga forskningsinriktning är det nya arbetslivet, atypiska
  sysselsättningsformer och hållbart arbetsliv kopplat till hälsa.
  Ständiga förändringar av den globala ekonomin och ny teknologi i
  kombination med en allmän försvagning av fackföreningar och arbetsrätt
  har skapat förutsättningar för en mängd atypiska anställnings- och
  uppdragsformer. Det finns betydande forskningsutmaningar för att utvärdera
  konsekvenserna av dessa anställningsformer som min forskning syftar till
  att ta itu med.
  Det övergripande syftet med min nuvarande forskning är att
  * Fördjupa förståelsen för hur atypiska anställningsformer påverkar
  individer, familjer och samhällen och hur de bidrar till ojämlikhet i
  arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande.
  * Identifiera initiativ som motverkar de negativa effekterna av atypiska
  anställningsformer och ökar arbetarnas förmåga att påverka sina
  arbetsförhållanden och leva sunda liv.
  Utöver detta har jag också deltagit och stöttat flera andra
  forskningsprojekt, bland annat i Latinamerika, Myanmar och Palestina
  Den mesta av vår forskning finansieras av Forte och involverar forskare
  från andra lärosäten i Sverige, Belgien, Spanien, Chile, USA och Kanada.

Undervisning

 • Jag handleder huvudsakligen doktorander och postdocs. Dessutom undervisar och
  handleder studenter på Läkarprogrammet och magisterprogrammet i arbete
  och hälsa samt är mentor i professionell utveckling för en grupp
  läkarstudenter.
  Examinator för den studentvalda kursen "En jämförelse av hälso- och
  sjukvårdssystem", som ges på läkarprogrammets termin 11.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Biträdande Lektor, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2018-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Arbets- och miljömedicin, Karolinska Institutet, 2019

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI