Mikael Forsman

Mikael Forsman

Senior Forskare
E-postadress: mikael.forsman@ki.se
Besöksadress: Solnavägen 4, Plan 10, 11365 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Forsman, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är civilingenjör och disputerade 1995 på medicinsk elektronik, sedan
  dess har mina studier legat inom ergonomiområdet. Min forskning handlar
  oftast om biomekanisk belastning, och inkluderar utveckling och användning
  av metoder för mätning och analys av arbetsfysiologiska och biomekaniska
  data. Jag samarbetar gärna med företrädare för flera andra discipliner

 • sjukgymnaster, fysiologer, läkare, psykologer, och produktionstekniker. Jag
  är projektledare för två pågående projekt som båda handlar om metoder
  för företaghälsovårdens ergonomiska riskbedömning. Arbetar också flera
  andra projekt
 • inom synergonomi, muskelfysiologi och strategier för
  datainsamling, tillsammans med Högskolan i Gävle
 • arbetsbelastning vid
  produktionsförändringar i Lean-företag (projektledare, Jörgen Eklund,
  KTH)
 • individuell kapacitet och fysisk belastning (Bo Veiersted, STAMI,
  Oslo)
 • Samband mellan arbetsställningar för överarm och besvärsförekomst
  (Andreas Holtermann, NFA, Köpenhamn)
 • fysisk arbetsbelastning kvantifiering
  och förändring, sophämtare (Petter Lobrinker, TYA), samt kirurger (Susan
  Hallbeck, Mayo-kliniken, USA). Jag är också aktiv i undervisningen i
  Masterprogrammet Arbete och hälsa, och handleder doktorander och
  masterstudenter.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI