Carin Håkansta

Carin Håkansta

Forskningsspecialist
E-postadress: carin.hakansta@ki.se
Telefon: +46852487584
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Arbetsmedicin Bodin, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Forskningsspecialist 2014 Fil dr i arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 2023 Docent i arbetsvetenskap, Karlstads universitet. Pågående forskning: effekter av atypiska anställningar och digitalisering - inklusive algoritmiskt styrt arbete och plattformsarbete - på hälsa och arbetsmiljö.

Forskningsbeskrivning

  • Jag är intresserad av hur förändringar i samhället och arbetet påverkar arbetsmiljö och hälsa, och vad som skulle kunna göras för att förbättra dessa - både policymässigt och mer konkret på arbetsplatsnivå. Jag är också intresserad av effekterna av ny teknik och den gröna omställningen på arbete och hälsa. Jag är PI för två pågående projekt: 1. ALGOSH: Algoritmiskt styrt arbete - utmaningar, möjligheter och strategier för en god arbetsmiljö och välbefinnande (Forte juli 2023 - juni 2029) 2. Effekter av algoritmiskt ledarskap på arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa bland transport- och lagerarbetare (AFA jan 2022 - dec 2024) Jag deltar i fyra pågående projekt: 1. Robot som kollega – hjälp eller jippi? (AFA nov 2022 - okt 2025). 2. Effekter av atypiska anställningsformer på hälsa, arbete och familjer - lösningar för framtiden i Sverige (Forte 2019 - 2026) 3. Digitalt plattformsarbete och effekter på hälsa och välbefinnande: en mixed method-studie av gigarbetare i Sverige (Forte 2022-2025) 4. Nya utmaningar för arbetarskydd och hälsa i tider med den digitala omvandlingen i Europa: rollen för digitala arbetsplattformar (Forte 2022 - 2026) Avslutade projekt: Digitaliseringens betydelse för mellanmänskliga relationer och organisatoriska sammanhang (AFA 2020 - 2023).

Undervisning

  • Jag har handlett mer än 20 studenter på grundnivå och magisternivå och en doktorand. Jag handleder för närvarande två doktorander. I min undervisning har jag organiserat en kurs om arbetsmiljö i nya tider för medlemmar i TCO och en kurs för NIVA Utbildning om inspektionsverksamhet och digitalisering. Jag har även undervisat på grundnivå (Karlstads universitet) och magisternivå (Karolinska Institutet).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI