Diabetestyper

This page in English

Diabetes är i själva verket ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som alla kännetecknas av förhöjda blodsockervärden på grund av nedsatt insulinproduktion, försämrad insulineffekt eller bådadera. Tidigare brukade man dela in diabetes i typ 1, som framförallt drabbar barn, och typ 2, som främst drabbar vuxna. Forskarna bakom ANDIS- och ANDiU-registren, och som ESTRID hämtar sina deltagare ifrån, förelsår dock en mer nyanserad bild av diabetes med fem olika kategorier av diabetes som kan drabba unga och vuxna [1]. En kategori inkluderaren diabetestyp som kallas LADA (latent autoimmune diabetes in adults).  

Diabetes är en vanlig sjukdom; cirka 7% av den vuxna svenska befolkningen är drabbad [2]. Det är också en av världens snabbast växande sjukdomar. Enligt världshälsoorganisationen WHO:s beräkningar har den globala förekomsten fördubblats sedan 80-talet och antalet drabbade personer har fyrfaldigats [3]. En orsak till detta är att stillasittande och övervikt ökat världen över. På lång sikt kan diabetes leda till komplikationer som påverkar ögon, njurar, hjärta och kärl. Med indelningen i fler olika typer av diabetes är förhoppningen att patienter ska kunna erbjudas en mer individanpassad vård. Läs mer om de olika diabetestyperna på ANDIS hemsida. 

Ett cirkeldiagram som visar förekomsten av olika diabetestyper i ANDIS-registret.

LADA

LADA (latent autoimmune diabetes in adults) är en diabetesform som bär drag av både typ 1- och typ 2-diabetes. Enligt uppgifter i ANDIS-registret vid Lunds universitet så utgör LADA ca 5% av all diabetessjuklighet, vilket bland vuxna gör den till en vanligare diabetestyp än typ 1 [4]. LADA är i likhet med typ 1-diabetes en autoimmun diabetesform. Sjukdomen utvecklas dock långsammare och till skillnad från personer med typ 1-diabetes så kan LADA-patienter ofta klara sig utan insulin en tid [5]. LADA bär även drag av typ 2-diabetes eftersom sjukdomen drabbar vuxna och kännetecknas av nedsatt insulinkänslighet [6].

Typ 2

Typ 2-diabetes är en ärftlig sjukdom men risken att insjukna påverkas också av livsstilsfaktorer [7]. Denna diabetesform kännetecknas framförallt av en minskad insulinkänslighet, s.k. insulinresistens, vilket kan uppkomma till följd av t.ex. övervikt, stillasittande och rökning. Personer med ärftlighet i kombination med en eller flera andra riskfaktorer löper särskilt stor risk att insjukna. Typ 2-diabetes utgör ca 85% av all diabetessjuklighet [1]. 

Typ 1

Typ 1-diabetes är liksom LADA en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunsystem angriper de insulinproducerade cellerna i bukspottkörteln. Detta medför att insulinproduktionen upphör och därför behöver personer med typ 1-diabetes insulinbehandling. Sjukdomen är ärftlig men även miljön tros ha betydelse för utvecklingen. Det finns få kända riskfaktorer men virusinfektioner tidigt i livet tros öka risken.

Fakta om LADA och typ 2-diabetes

 • Typ 2-diabetes debuterar främst i vuxen ålder men kan även förekomma bland yngre.
 • LADA debuterar i vuxen ålder. Ett krietrium för både LADA- och typ 2-patienter i ESTRID är att man fyllt 35 år vid insjuknandet.
 • Typ 2-diabetes kännetecknas av insulinresistens, vilket innebär att cellernas förmåga att reagera på det insulin som produceras minskar.
 • LADA bär drag av både typ 1- och typ 2-diabetes. Den liknar typ 1 på så sätt att den är autoimmun, det vill säga att kroppens immunsystem angriper de insulinproducerande cellerna, vilket leder till insulinbrist. LADA kännetecknas även av viss insulinresistens.
 • De antikroppar som angriper de insulinproducerande cellerna kallas GADA och förekommer både hos LADA- och typ 1-patienter men inte hos typ 2-patienter. LADA-patienter kan ha en högre eller lägre nivå av dessa antikroppar. En högre nivå gör diabetesformen mer lik typ 1 medan en lägre nivå gör den mer lik typ 2.

Referenser

 1. Ahlqvist E, et al. Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2018.
 2. Andersson T, Ahlbom A, Carlsson S. Diabetes prevalence in Sweden at present and projections for year 2050. PLoS One. 2015;10(11). 
 3. Global Report on Diabetes. World Health Organization. 2016.
 4. Lunds universitet. ANDIS- Alla Nya Diabetiker i Skåne.
 5. Björklund A, Grill V, Carlsson S, Groop L. Diabetes mitt emellan typ 1 och 2 - LADA - näst största diabetesgruppen där bästa behandling är osäker. Lakartidningen. 2008;105:1568-70.
 6. Tuomi T, Santoro N, Caprio S, Cai M, Weng J, Groop L. The many faces of diabetes: a disease with increasing heterogeneity. The Lancet. 2014;383(9922):1084-1094.
 7. Kolb H, Martin S. Environmental/lifestyle factors in the pathogenesis and prevention of type 2 diabetes. BMC Med. 2017;15(1):131.