Enheten för integrativ toxikologi

Enhetens forskning rör områden som är centrala för toxikologisk riskbedömning med utgångspunkt i exponering och kemiska hälsorisker inom befolkningen och i arbetslivet. Exponering och effekter studeras i avancerade cellsystem in vitro såväl som i studier med frivilliga försökspersoner. Vidare innefattar enhetens forskning olika tillämpningar inom modellering, riskbedömning och prevention.

Forskargrupper

Publikationer

Alla gruppmedlemmars publikationer

Medarbetare och kontakt

Gruppledare

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen

Nyckelord:
Biomassa Cigarettrökning Kemisk säkerhet Luftförorening Luftförorening, inomhus Lungsjukdomar, obstruktiva Riskbedömning Riskhantering Rökning av tobaksfria produkter Yrkessjukdomar Visa alla
Anna Persson
2024-07-01