Johnny Lorentzen

Johnny Lorentzen

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ toxikologi Johansson, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar sedan september 2015 som miljöhygieniker på Centrum för
  arbets- och miljömedicin i Stockholm (CAMM). Innan dess var jag
  heltidsforskare på Karolinska Institutet (KI) där jag disputerade i
  medicinsk immunologi (1998), ledde en forskargrupp inom experimentell
  autoimmunitet och blev docent i medicinsk inflammationsforskning (2009) efter
  bl.a. att ha publicerat ett 50-tal vetenskapliga artiklar och varit
  huvudhandledare för fem disputerade doktorander (2009). Därefter bytte jag
  bana - blev konsult och utbildningsansvarig på Eurofins Pegasuslab AB i
  Uppsala, ett företag som är inriktat på innemiljöproblematik och som
  utför fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska analyser på luft och
  material. Ungefär samtidigt blev jag anknuten till Institutet för
  miljömedicin (IMM) på KI där jag än idag forskar på frågor som rör
  inomhusmiljö.
  Främst handlar forskningen om förekomst och effekter av mögellukt -
  särskilt sådan som kommer från virke som impregnerades med klorfenoler
  under miljonprogrammet på 1960- och 1970-talet. Denna kemiska exponering som
  helt har förbisetts av innemiljöforskningen är intressant bl.a. därför
  att den verkar ha startat och drivit på det forskningsfält som kallas fukt
  och mögel. Utöver detta forskar jag även på förekomst och effekter av
  trångboddhet, främst i s.k. utsatta områden.
  Mitt arbete på CAMM handlar framförallt om miljömedicinska uppgifter,
  t.ex. patientrelaterade exponeringsutredningar och kunskapsstöd till bl.a.
  myndigheter och kommuner.
  Bästa artikel. Indoor Air 2014-2016. Lorentzen et al., ´Chloroanisoles may
  explain mold odor and represent a major indoor environment problem in Sweden`
  (Indoor Air. 2016
 • 26:207-218).
  Bästa abstrakt. American College of Rheumatology 2006 (Washington DC, USA).
  Lorentzen et al., ´A gene complex encoding C-type lectin-like receptors
  associates with arthritis in both rats and humans` (ACR abstract #655).
  2009. Docent. Medicinsk inflammationsforskning. KI.
  1998. Dr. Med. Vet. Medicinsk immunologi. KI.

Forskningsbeskrivning

 • Forskning utförs eller har utförts med stöd av följande anslag.
  ´Förekomst och hälsoeffekter av illaluktande kloranisoler från
  träskyddsmedel`. Formas 2013. Johnny Lorentzen, Gunnar Johanson, Mats
  Olsson, Steven Nordin, Anna-Sara Claeson.
  ´Klorfenolimpregnerat trä och dess påverkan på inomhusmiljön`. Formas
  2017-00429. Lars-Erik Harderup, Johnny Lorentzen, Jesper Arfvidsson och
  Gunnar Johanson.
  ´Trångboddhet - påverkan på bostäder av betydelse för boendes hälsa
  och säkerhet`. Formas 2018. Sofia Stensson, Folke Björk, Gunnar Johanson,
  Johnny Lorentzen.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, inriktning: Medicinsk inflammationsforskning, Karolinska institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI