Mattias Öberg

Mattias Öberg

Senior Forskare | Docent
E-postadress: mattias.oberg@ki.se
Telefon: +46852488505
Mobiltelefon: +46737121454
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 STOCKHOLM
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ toxikologi Öberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Mitt huvudsakliga forskningsområde är hälsorisker med kemikalier. Det är ett tvärvetenskaplig forskningsområde och jag arbetar nära ett stort 

 • nätverk av svenska och internationella forskare, myndigheter och organisationer. Jag är svensk representant i den nordiska expertgruppen för riskbedömningar av kemikalier i arbetsmiljön, ordförande i den nationella kommittén för European Registered Toxicologists och ledamot i 
 • Eurotox Executive Committee. Jag är dessutom expertkoordinator inom kemiska och toxikologiska händelser på KI:s Centrum för hälsokriser. 


 • Jag är djupt engagerad i att nå ut med och kommunicera kunskap om hälsorisker med kemikalier. Jag har varit engagerad som sakkunnig och expertvittne i PFAS-målet i Kallinge. Dessutom medverkade jag i podcastdokumentär Mörkt Vatten, som handlar om händelserna i Kallinge. Mörkt Vatten vann Radioakademins pris Guldörat i kategorin Bästa Avslöjande 2023.


  Tillsammans med epidemiologen Emma Frans har jag producerat och medverkat i podcastserien Riskzonen. Varje avsnitt av podden ger ett vetenskapligt perspektiv på händelser som skakat världen och påverkat hur vi ser på risker. Fjärde säsongen av Riskzonen kom ut våren, sommaren och hösten 2023 och producerades i samarbete med Centrum för hälsokriser.

  Katastroftoxikologi och kriget i Ukraina:
  I samband med kriget i Ukraina finns risk för utsläpp av farliga kemikalier. Det handlar till exempel om utsläpp som sker i samband med skador på kemiska anläggningar och transporter av farligt gods. Men det kan också handla om kemiska vapen och högtoxiska ämnen som i närtid använts
  för att förgifta politiska motståndare i flera länder. Jag har i min forskning särskilt studerat riskerna med luftburna ämnen, effekterna på känsliga grupper som astmatiker, och hur man kan beräkna sambanden mellan dos och effekt. Jag har även medverkat i utformningen av MSB:s beslutsstöd när det gäller kemiska händelser och undervisar masterstudenter i katastroftoxikologi.

Forskningsbeskrivning

 • Aktuella projekt som projektledare:

  • Experimental design aligned with dose-response modelling as a means for 3R in toxicity testing (Finansiering: Vetenskapsrådet)
  • Bayesian dose-response modelling aligned with experimental design as means to improve chemical risk assessment (Finansiering: Formas)
  • Risk, Fara, Oro, Skada - ett kommunikationsprojekt (Finansiering: Formas)
  • Kemiska olyckor i arbetslivet – systematisk analys av Giftinformationscentralens arbetsmiljörelaterade data (Finansiering: AFA Försäkring)

   Övriga projekt där jag deltar:
  • PERFORCE3, a Innovative Training Network about perfluorinated chemicals. (PI: Ian Cousins
  • Finansiering: European Union’s Horizon 2020)
  • Phthalates in female reproduction –impact of mixture composition on hazard characterization (PI: Pauliina Damdimopoulou, Karolinska
   Institutet, Finansiering: Formas)
  • New animal-free methods to meet the need for safe chemicals (PI: Elin Törnqvist, Karolinska Institutet, Finansiering: Formas)

Undervisning

 • Jag har erfarenhet av att arbeta med undervisning på många nivåer, både som kursledare, föreläsare och handledare av studenter på masternivå,
  doktorander och post docs.

  Jag är/har varit handledare för fyra egna doktorander:

  • Mia Johansson (2016) - Asthmatics as a susceptible population in health risk assessment of airborne chemicals
  • Joakim Ringblom (2016) - Worth weighting for - Studies on benchmark dose analysis in relation to animal ethics in toxicity testing
  • Antero Silva (planerad disputation 2022) - Benchmark dose modelling for hazard and risk characterization of chemicals
  • Lars Brunken (planerad disputation 2024) - Dose-response assessment of PFAS mixtures in relation to biomarkers of effects relevant for 
  • cardiovascular disease in humans.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Senior Forskare, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2022-

Examina och utbildning

 • Docent, Toxikologi, Karolinska Institutet, 2012
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, 2003

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI