Klara Midander

Klara Midander

Anknuten till Forskning
E-postadress: klara.midander@ki.se
Telefon: +46852480059
Besöksadress: Nobels väg 13, 17177 Stockholm
Postadress: C6 Institutet för miljömedicin, C6 Integrativ toxikologi Schenk, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Som forskare på Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet är jag
  verksam inom områden som rör exponering och effekter av toxiska och
  allergiframkallande metaller. Med en bakgrund inom yt-kemi och
  materialvetenskap bidrar jag till ökad förståelse för materialens
  egenskaper i kontakt med människokroppen via olika exponeringsvägar. En
  röd tråd genom min forskning har varit studier av material i partikelform i
  allmänhet och nanopartiklar i synnerhet.
  Jag tycker det är viktigt att minimera exponering för farliga kemikalier
  så att människor inte utsätts för onödiga risker. För att skydda vår
  hälsa behövs kunskap om hur och i vilken omfattning vi exponeras för
  farliga ämnen. Om detta handlar min forskning.
  För närvarande är jag anknuten till Linda Schenks forskargrupp [1]. Jag
  arbetar också deltid som samordnare på SweNanoSafe [2].
  [1] https://ki.se/imm/forskargrupp-linda-schenk
  [2] https://swenanosafe.se/

Artiklar

Alla övriga publikationer

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI