Seminarier

Stockholm Insurance Medicine Lecture

Professor Mika Kivimäki och professor Marianna Virtanen föreläser den 9 november kl 14.30 i sal Gustaf Retzius, Berzelius väg 3, Campus Solna.

Mer information finns här

Save the date: ett digitalt försäkringsmedicinskt seminarium

NFF planerar nu ytterligare ett digitalt försäkringsmedicinskt seminarium.

Tid: tisdagen den 23 november 2021 klockan 13.00-16:00. Reservera gärna tiden redan nu! Och sprid detta.

Mer information om innehåll och anmälning kommer senare.

 

Tidigare seminarier:

Ett digitalt seminarium

Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF) har anordnat ett digitalt seminarium med temat försäkringsmedicin i pandemins tid. Seminariet gav möjlighet att ta del av erfarenheter, aktuell kunskap samt exempel från det försäkringsmedicinska området i nuläget, under pandemin. 

Datum och tid: Torsdagen den 22 april, kl 09-12

Mer information hittar du här

Inaugural symposium of the Amsterdam Satellite of Cochrane Work

Tid och plats: Fredagen den 6 september 2019, Academic Medical Center, Vrijzaal

Programmet hittar du här

Stockholm Insurance Medicine Lectures

Stockholm Insurance Medicine Lectures är en ny föreläsningsserie som arrangeras av Avdelningen av Försäkringsmedicin på Karolinska Institutet. Professor Ute Bültmann från University of Groningen, Nederländerna föreläste den 3 oktober 2019 om ämnet: "Young adults, mental health and work".

Här hittar du mer information

Seminarium om sjukfrånvaroforskning

Den 19/11 2018 arrangerade vi ett seminarium om sjukfrånvaroforskning.

Under seminariet gavs många presentationer, om sjukfrånvaroforskning, om genusaspekter, tvärvetenskap, generellt och specifikt för olika diagnoser såsom psykiska besvär och MS och olika grupper såsom immigranter.

En panel med representanter från riksdagen, regeringen, SKL och centrala myndigheter såsom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen diskuterade behovet av vetenskapligt baserad kunskap inom sjukfrånvaroområdet och hur detta skulle kunna genereras – och gav många kloka förslag.

Seminariet inleddes av Karolinska Institutets rektor och avslutades av geeraldirektören för Forte och institutionens prefekt.

Här hittar du programmet

Seminariet var mycket välbesökt, med deltagare från riksdagen, regeringskansliet, aktuella myndigheter (Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Folkhälsomyndigheten, Riksrevisionen, Forte, Inspektionen för socialförsäkringen), Stockholms läns landsting och många andra landsting/regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Inera, Svenskt näringsliv, försäkringsbolag (AFA försäkring, Folksam, Skandia, Alecta, Mavera), fackförbund (läkarförbundet, Kommunal, TCO), intresseorganisationer (Trafikförsäkringsföreningen, Försäkringsmedicinska sällskapet, Hjärnfonden, Svensk Handel, Fysioterapeuterna, Psykologförbundet), universitet (Stockholm, Umeå, Göteborg, Uppsala, Linköping), högskolor (Ersta Sköndal, Gävle, Mälardalen, Gymnastik och idrottshögskolan ), andra organisationer (finska arbetslivsinstitutet, Svenska Kyrkan, Institutet för framtidsstudier, LO-TCO rättskydd) och flera andra.

Seminariet pågick klockan 13-17 och avslutades med mingel och fortsatt diskussion av dessa viktiga frågor fram till 19:30.

Vi passade då även på att fira att vi funnits 15 år vid KI och att uppmärksamma professor Kristina Alexandersons nästan 30-åriga forskargärning inom området.

Här hittar du de Powerpoint-bilder som presenterades under seminariet.

Seminarium om sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

I ett forskningsprojekt om 1,3 miljoner privatanställda tjänstemän i Sverige har vi bland annat tagit fram flera mått om deras sjukfrånvaro och sjuk- och aktivitetsersättning under året 2012. Vid ett seminarium på Alecta den 15/1 2018 presenterade vi resultaten som även diskuterades av en panel. https://www.alecta.se/nyheter/ny-studie-om-sjukfranvaron-hos-privatanst…

Här finns en film från seminariet

Här finns hela rapporten

Här finns en sammanfattning av rapporten

Seminar on Chronic Diseases

Seminariet hölls den 28 april 2015
Title: Priority actions for the prevention and management of chronic diseases: national and international perspectives
Presenter: Dr Iveta Nagyova
Senior Research Leader | Acting Head of the Department
President of the EUPHA section on Chronic Diseases

Här kan du läsa presentationen

"Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet"

Seminariet hölls den 4 februari 2015

Mer information finns här

Rapporten kan laddas ner här

Lena Gonäs presentation vid seminariet

Sjukskrivning och patientsäkerhet ur ett Stockholmsperspektiv

Seminariet hölls den 3 december 2014

Mer information finns här

Hälsa, sjukdom och sjukfrånvaro

Seminariet hölls den 4 april 2013.

Mer information finns här

Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden

Seminariet hölls den 31 augusti 2012

Mer information finns här

Här kan du ladda ner "Socialförsäkringsforskning. En vänbok till Staffan Marklund"

PowerPoint-bilder från seminariet:

Kristina Alexanderson, professor Karolinska Institutet

Stefan Svallfors, professor Umeå universitet

Rafael Lindqvist, professor Uppsala universitet

Björn Halleröd, professor Göteborgs universitet

Annika Härenstam, professor Göteborgs universitet

Hans Goine, analytiker Försäkringskassan

Per Molander, generaldirektör Inspektionen för socialförsäkringen

Staffan Marklund, senior professor Karolinska Institutet

Seminarium om registerforskning

Seminariet hölls den 10 maj 2011

Mer information finns här

PowerPoint-bilder från seminariet:

Bengt Westerberg

Måns Rosén

Magnus Stenbeck

Claus-Göran Hjelm

Magnus Stenbeck