Försäkringsmedicin och COVID-19-pandemin

På den här sidan hittar du artiklar, studier osv. angående COVID-19-pandemin som medarbetare på Avdelningen för Försäkringsmedicin medverkar i.

RESPOND-studien: Improving the Preparedness of Health Systems to Reduce Mental Health and Psychosocial Concerns resulting from the COVID-19 Pandemic

Forskare på Försäkringsmedicin deltar i ett internationellt forskningsprojekt om effekterna av COVID-19-pandemin som har fått ett stort anslag från EU.

Projektet syftar till att förbättra beredskapen inför framtida pandemier i det europeiska sjukvårdssystemet för psykisk hälsa genom att bl.a. identifiera riskgrupper för psykisk ohälsa relaterad till COVID-19-pandemin. Projektet syftar även till att genomföra snabba och återkommande holistiska bedömningar av policyer och åtgärder i olika europeiska länder och att tillhandahålla både regionala och nationella hälso- och sjukvårdsmyndigheter evidensbaserade metoder och riktlinjer för att förbättra motståndskraft, välbefinnande och psykisk hälsa hos arbetstagare i frontlinjen och hos andra högriskgrupper.

Projektet leds av Vrije Universiteit Amsterdam. Här finns mer information om projektet: https://respond-project.eu.

 

ICSPRC – International COVID-19 Suicide Prevention Research Collaboration

Som svar på omfattande oro över COVID-19-pandemins påverkan på självmord och självmordsbeteende har en internationell grupp av forskare från cirka 30 länder bildat det internationella COVID-19-samarbetet kring suicidprevention.

Målet med samarbetet är att förbättra forskning av god kvalitet om förebyggande, hantering av självmord och självmordsbeteenden i förhållande till COVID-19-pandemin. För att maximera den samhälleliga effekten av forskning samarbetar ICSPRC med International Association of Suicide Prevention (IASP).

Här hittar du mer information

Ledare i tidskriften Crisis

ICSPRC (International COVID-19 Suicide Prevention Research Collaboration) har publicerat en ledare i tidskriften Crisis med titeln Suicide research, prevention and COVID-19 – Towards a global response and the establishment of an international research collaboration.

Läs den här

Delta i en global studie om psykiska hälsoeffekter av COVID-19-pandemin

Just nu pågår en stor internationell undersökning om hur pandemin påverkar den psykiska hälsan och välbefinnandet.

Här kan du läsa mer om studien

Delta i studien genom den här länken

Läs den senaste debattartikeln

av Lingjing Chen, postdoktor i epidemiologi, i Läkartidningen: "Hur ser medicinsk utbildning ut post pandemin?".

Resursgruppen för psykisk hälsa under Covid-19-pandemin på Karolinska Institutet

skriver i en debattartikel i Läkartidningen att det är olyckligt att begreppet »social distansering« används i medierna. Det är nämligen inte social distansering som kan minska spridningen av coronaviruset utan ett fysiskt avstånd på två meter eller mer. Att vi ombeds att isolera oss leder också till ökad ensamhet, som i sig har visats ha negativa effekter för både mental och somatisk hälsa. Därför är det viktigt att använda det korrekta begreppet fysisk distansering istället för begreppet social distansering i relation till den distansering som behövs för att minska smittspridningen under pandemin.  

Lär artikeln här.

EM
Innehållsgranskare:
Annika Evolahti
2023-12-08